יונתן גולדמן
"עכשיו, ברעש"
מדרשת פיינברג / המשכן ללימודי מוסמכים על-שם דוד לופאטי, מכון ויצמן למדע

English

Jonathan Goldman is interested, conceptually, in the transformation from sound to image. Like a scientist researching such phenomena as metamorphosis or phase transition, Goldman begins his study with one state, allowing it to transform, slowly, until it arrives at a pure moment of transmutation. Like the scientists in the Weizmann Institute of Science, Goldman engages in a sort of basic research, driven by curiosity alone, without a “practical goal.”
The works that are displayed in the new exhibit in the Feinberg Graduate School / David Lopatie Hall of Graduate Studies, in the Weizmann Institute of Science, curated by Yivsam Azgad, start out on the Western border of Israel: the Mediterranean Sea. To be exact, he begins with the wave breakers and the sound of the waves hitting them, battering the shore endlessly. The sound of the waves is then converted through a microphone to electromagnetic waves, broadcast and received, altered through various processes, passed through loudspeakers that reconstruct and transmit sound waves that appear to be the “real thing.” Goldman, who knows that his “product” is, indeed a facsimile, investigates the similarity and difference between the two sound waves, the length of the silences in between.
Diagrams of the sound wave intensity also undergo a transmutation in his hands. A “hilly” diagram, newly minted, slowly transforms until it is a real mountain – one that is cut off from its background, floating, fleeing from the other noises that fill its surroundings. Like the internal dialogue of Carlos Castaneda’s Don Juan, the isolated image represents a single, distilled note that is, possibly, a state one can aspire to attain – now, out loud.
Jonathan Goldman is a graduate of the Multidisciplinary Arts Department of Shenkar College of Engineering and Design. He lives and works in Tel Aviv. He work, including paintings, sound and video installations, have been shown in  the West Border, Dana Gallery for Contemporary Art , Yad Mordechai, Gordon Gallery 2 , Herzliya Museum of Contemporary Art, the Wilfrid Israel Museum, The Artists' Residence, Herzliya, Zemack Gallery, Artstation Gallery and others.

יונתן גולדמן בוחן, קונספטואלית, את מעבר המופע בין צליל לדימוי. בדומה למדענים, שחוקרים מעברי מופע, או מעברים בין מצבי צבירה, גולדמן יוצא למסע ממצב אחד, אותו הוא משנה, אט אט, עד לרגע המזוקק שבו חל השינוי. כמו מחקריהם של מדעני מכון ויצמן למדע, גם מסע החקר של גולדמן הוא בבחינת מחקר בסיסי, המונע מסקרנות בלבד, ואינו מכוון למטרה "מעשית" כלשהי.
העבודות המוצגות בתערוכתו החדשה, במדרשת פיינברג / המשכן ללימודי מוסמכים על-שם דוד לופאטי. במכון ויצמן למדע, באצירת יבשם עזגד, יוצאות לדרך מקו הגבול המערבי של ישראל: חוף הים התיכון, או, ליתר דיוק, מדכי הגלים החוזרים ומכים בחוף ללא הרף. את גלי הקול הוא ממיר, באמצעות מיקרופון, לגלים אלקטרומגנטיים, שלאחר שידור וקליטה, ותהליכי המרה שונים, מועברים לרמקולים המשחזרים ומשמיעים, שוב, גלי קול הנדמים להיות "הדבר האמיתי". גולדמן, שיודע שה"מוצר" שלו עבר למעשה כמה טרנספורמציות בדרך, בוחן את הדמיון וההבדל בין שני גלי הקול, לרבות הפרש הזמן השקט ביניהם.
דיאגרמת העוצמה של גל הקול עוברת גם היא טרנספרמציה מתחת לידיו, כשהדיאגרמה ה"הררית" מטבעה, משתנה גם היא אט אט והופכת להר של ממש, שמתנתק מההקשר ומרחף, מנסה להתרחק מרעשים אחרים המציפים את הסביבה. הבידוד הזה, של דימוי שמייצג צליל יחיד, ממוקד, כמו הדו-שיח הפנימי של דון חואן אצל קרלוס קסטנדה, הוא, אולי, מקום שראוי לשאוף אליו, עכשיו, ברעש.
יונתן גולדמן הוא בוגר המחלקה לאמנות רב תחומית בשנקר 2012. הוא חי ויוצר בתל-אביב. עבודותיו (ציור, מיצב, וידיאו ומיצבי סאונד) הוצגו בין היתר בסדנאות האמנים תל אביב, מוזיאון הרצליה, מוזיאון וילפריד, גלריה זימאק, גלריה דנה - יד מרדכי, גלריה גורדון 2, גלריה ארטסטיישן, גלריה חנינא, ועוד.