יהיה בסדר
"רפואה ותרופות באמנות עכשווית"
המרכז הישראלי הלאומי לרפואה מותאמת אישית על-שם סטיבן וננסי גרנד

English

This Will Make You Better

Medicine and Medication in Contemporary Art

“This will make you better.”  This promise was made by healers of the ancient world (Egypt and Assyria, for example), in which diseases and their cures were tied to the stars, spirits and witchcraft, as well as in our day, in which we are moving toward personalized medicine based on a deep understanding of the mix of genetic, metabolic and psychological components to disease.

The medical profession has undergone far-reaching changes over the course of human history. The original healers were shamans and magicians; then there were philosophers and priests; today we have those who conduct biomedical research and apply it. The average lifespan has risen in the past century, from 33 years in the Stone Age, to 48 in the Roman Empire, 65 in the mid-20th century and 83 in the first decade of the 21st. In some countries, the average lifespan is already approaching 90.

But one thing remains the same:  The suffering that comes with illness and the profound need of the patient to believe that “this will make it better.” So one goes to the doctor – maybe a specialist who, still today, holds arcane knowledge that is hidden from most humans. This doctor will diagnose the problem, and solve it using the wealth of information at his command. If, in the past, it was possible to prescribe a treatment based on reported symptoms and the doctor’s experience with these things, in the not-too-distant future, treatments will be based on a test and careful analysis of the patient’s DNA. But patient’s trust in his or her doctor – the hope that the problems will find a solution – goes all the way back to the Stone Age.

In this exhibit, several artists from Israel and England reveal their insight into the interface every person erects in order to interact with the sphere of medicine. Eric Bokobza, who trained as a pharmacist, starts out with the chemical formulas for drugs, which he then ties to a physical place – Jerusalem. Tamar Sheaffer inserts whole worlds into capsules. Susie Freeman creates a weave of white pain using the packaging from pain killers. Iris Irisya Kovalio chooses to paint on drug packages. These are joined by two doctors, Dr. Emi Schufman and Dr. Yoram Talmon, whose paintings are influenced by their profession, one the one hand, and which reveal a need to be released from the burden of their patient’s pain, on the other.

 

Yivsam Azgad and Sigal Meilin

"יהיה בסדר" היא, אולי, ההבטחה העיקרית הגלומה ברפואה. כך היה בעולם העתיק (מצרים, שוּמֶר), שבו יוחסו מחלות ותרופות לכוכבים, לשדים ולכשפים, וכך הוא גם בימינו אלה, שבהם אנו חותרים בעוצמה לקראת פיתוחה של רפואה מותאמת אישית המבוססת על הבנה עמוקה של מרכיבים גנטיים, מטבוליים ופיסיולוגיים. גם אצל הרופאים התחוללו, בתהליך ההתפתחות של תרבות האדם, שינויים מפליגים, ותוחלת החיים הממוצעת עלתה בהתאמה. אבל דבר אחד נותר כשהיה: מצוקתו של האדם החולה, והצורך העמוק שלו להאמין ולקוות ש"יהיה בסדר".

וכך, כל מה שצריך לעשות הוא לגשת לרופא מומחה, שבידו הידע (הנסתר מרוב בני-האדם). הוא כבר יאבחן בדייקנות את הבעיה, ויפתור אותה באמצעים הרבים מאוד העומדים לרשותו. בתערוכה זו מציגים מספר אמנים, מישראל ומאנגליה, את התובנות ואת התחושות שלהם ביחס למימשק שכל אדם מקיים עם עולם הרפואה. אריק בוקובזה, רוקח בהשכלתו, יוצא לדרך מנוסחאות של תרופות, אותן הוא קושר למקום פיסי – ירושלים. תמר שפר מכניסה לתוך כמוסה עולמות ומלואם. סוזי פרימן יוצרת אריג של כאב לבן שבו משולבות אריזות ריקות של משככי כאבים. איריס איריסיה קובליו בחרה לצייר על אריזות של תרופות. אליהם מצטרפים שני רופאים, ד"ר אמי שופמן וד"ר יורם טלמון, שציוריהם מושפעים מעבודתם, מצד אחד, ומשַקפים צורך להשתחרר מהכאב של המטופלים שהם חוֹוים במשך היום, מצד אחר.

אוצרים: סיגל מיילין ויבשם עזגד