בריאות הילד

מחקרים גילו כי בדרך כלל עד גיל חצי שנה מוגן הילד ממחלות, הודות למערכת החיסונית של אמו.
מגיל חצי שנה מתחילה להיבנות המערכת החיסונית העצמאית של הילד. זו תהליך אינדיבידואלי שאורכו משתנה מילד לילד ובמהלך תהליך תקין יידבק הילד במחלות שונות ויתחסן.
צוות הגן עושה כמיטב יכולתו לספק תנאים מיטביים ובכך למזער את אפשרות ההדבקה בגן, יחד עם זאת חשוב לזכור כי כמו בכל מקום גם בגן קיימת תופעה של הידבקות ילדים במחלות שונות, בעיקר בחורף.
לכם ההורים יש תפקיד חשוב בסיוע לצוות הגן בהענקת התנאים האופטימאליים לילדים ובהפחתת מספר ההידבקויות ולכן:

אנו מבקשים כי ילד אשר נשלח הביתה בעקבות חום, שלשולים או הקאות, לא יגיע לגן יום למחרת.

לאחר היעדרות בת חמישה ימים ומעלה , יש להביא אישור רפואי מתאים על כך שהילד יכול לחזור לפעילות שגרתית בגן.
כמו כן בכל מקרה בו ההורים מגלים כי ישנו אחד מן התסמינים הנ"ל ו/או דלקת עיניים ו/או מחלת ילדים אחרת, יישאר הילד בביתו ויחזור לגן לאחר שעברו 24 ש' ללא תופעות של מחלה ולאחר אישור רפואי מתאים.

במידה ומעוניינים להגיע לגן כאשר תופעת לוואי של מחלה עדיין קיימת, יש להצטייד באישור רפואי על כך שהילד אינו מדבק.

אנו מבקשים מהורים אשר נקראים לבוא לאסוף את ילדיהם במהלך יום לימודים לכשאינם חשים בטוב, להגיע במהירות האפשרית וזאת בכדי לשמור על שלום ילדיכם ושלום הילדים האחרים בגן.

צוות הגן אינו יכול בשום פנים ואופן לתת לילד תרופה כלשהי (אנטיביוטיקה, תכשירים רפואיים וכו'), גם אם קיימת הוראה מפורשת של רופא.
האחריות על מתן התרופה היא בידכם וזאת בכדי למנוע מקרים מסכני חיים!
למרות האמור לעיל, במידה ומתפתח אצל אחד מהילדים חום גבוה, ננסה כמובן לאתר אתכם ההורים, אך במידה ולא נצליח ולאחר שננסה להוריד את החום באמצעים אחרים (מים קרירים וכו'), צוות הגן ייתן לילד  סירופ להורדת חום , במינון נמוך וזאת בכדי למנוע פרכוסי חום ו/או עליית חום נוספת.
לכן, חשוב שתשלחו עם ילדיכם כבר בתחילת השנה, סירופ להורדת חום, אשר מקובל עליכם.

 

תודה על שיתוף הפעולה,
עינת וטליה