החזר בגין קייטנות

ההחזר בגין קייטנות ניתן לעובדי המכון בהסכם הקיבוצי על פי התנאים הבאים:

  1. לילדים מגיל 3 שנים עד 12 שנים. 
  2. ההחזר ניתן עבור כל ילד עבור כל מחזור בו השתתף במהלך חודשי הקיץ (יולי-אוגוסט) ולא יותר משלושה מחזורים, נתון זה עלול להשתנות בהתאם לתנאי הקייטנה במכון, כלומר במידה והקייטנה במכון תימשך רק שני מחזורים יותאם גם ההחזר לשני מחזורים.
  3. ההחזר מבוצע בתלוש המשכורת, והינו בגובה של  25%  מסכום התקרה אשר מתעדכנת מידי שנה בהתאם לעלות הקייטנה במכון.
  4. עובדים בחוזה אישי - חותמים על כתב התחייבות על מנת לקבל החזר בגין קייטנות.  

לקבלת ההחזר יש להעביר קבלה על תשלום, ל-דניאל עפג'ן, רכזת רווחה באגף משאבי אנוש.