הכיתה

בכיתת גפן יש 20 ילדים, מגיל שנה ושלושה חודשים עד גיל שנה ושמונה חודשים.