הפילוסופיה של הגן

גישה חינוכית - טיפולית

מעונות היום של ויצ"ו הם מסגרות טיפוליות - חינוכיות לגיל הרך.

לפי התפיסה הטיפולית - חינוכית שלנו על מעונות איכותיים לספק סביבה בטוחה, בריאה ומטפחת, תוך כדי מתן מענה לצורכי המשפחות.

המטרה המנחה את עבודתנו היא לאפשר לילדים לגדול ולהתפתח בכל התחומים: הרגשי, החברתי, הפיזי והקוגניטיבי. אנו יוצאים מתוך ראייה הוליסטית של ההתפתחות, ומתוך הנחה שכל תחומי ההתפתחות שלובים זה בזה. אנו מאמינים שילד בטוח רגשית יהיה פנוי לחקירת הסביבה ולהתקשרות טובה עם דמויות משמעותיות לו.