קישורים

הורים שרוצים לקשר עמוד Picasa או Facebook ודו' של הכיתה מוזמנים ליידע את מנהלת המעון.