שכר לימוד

בשנת תשע"ט:

  • בכיתת תינוקות (רימון+שקד): 3,549 ש"ח לחודש
  • בכיתת פעוטות (גפן): 3,117 ש"ח לחודש
  • בכיתת הגנון צעיר (תאנה): 3,117 ש"ח לחודש
  • בכיתת הגנון בוגר (נרקיס): 3,085 ש"ח לחודש
  • בכיתת הגן (אירוס+סביון): 2,980 ש"ח לחודש

הערות:

התשלום גבוה יותר מאשר במעונות ויצ"ו הרגילים מכיוון שמספר הילדים בכיתה קטן 
יותר, התקינה (יחס מטפלות לילדים) גבוהה יותר, ישנה גננת מוסמכת בכל אחת מכיתות הגן 
וכן גננת במשרה חלקית בכל אחת מכיתות הגנון והמחיר כולל תפריט בשרי.
 
יש לציין כי בהתאם לחוק חינוך חובה ילדים אשר נולדו בין התאריכים 1.1.2011 ל- 
31.12.2012, עשויים להיות זכאים לסבסוד בתשלום החודשי בסך השווה לעלות שכר 
הלימוד המשולם בגני העיריה עבור שעות הבוקר (לא כולל צהרון), בכפוף לעמידה 
בקריטריונים של משרד החינוך. למען הסר ספק, סבסוד זה מותנה בקבלת אישור ו"סמל" 
ואינו מובטח במרכז החינוכי לגיל הרך קמפוס מכון ויצמן, הסבסוד מותנה בין השאר גם 
בהנחיות משרד החינוך והרשות המקומית אשר מתקבלות מעת לעת.