פוסט דוקטורנט/ית לפרויקט ייחודי העוסק בחקר רעלני פטריות בחלב פרה

מחפשים פוסט דוקטורנט/ית

לפרויקט ייחודי העוסק בחקר רעלני פטריות בחלב פרה

-המחקר יעסוק בקביעת נוכחות וכימות של רעלני פטריות (מיקוטוקסינים) בדוגמאות חלב.

-הזדמנות מעולה להתמחות בשיטות אנליטיות מתקדמות LC-MS/MS  -המבוקשת בשוק העבודה.

-המחקר יבוצע בשיתוף פעולה בין מעבדה לשאריות כימיות במכון הווטרינרי (השירותים הווטרינרים ובריאות המקנה, בית דגן) והמחלקה למדעי בעלי החיים (הפקולטה לחקלאות) באוניברסיטה העברית.

לפרטים נוספים, נא לפנות ל:

ד"ר פרידה שוורצבורד, המעבדה לשאריות כימיות

friedasc@moag.gov.il

ד"ר נורית ארגוב, המחלקה לבעלי החיים

argov.nurit@mail.huji.ac.il