english

מרכז הקשר לחוקרים ישראלים

למרכז הקשר של האקדמיה כבר נרשמתם?

האקדמיה הלאומית הישראלית למדעים הקימה ביולי 2007 מרכז קשר לחוקרים ישראלים בחו"ל. מטרתו העיקרית של המרכז היא לסייע לחוקרים ישראלים החיים בחו"ל למצוא מקום עבודה הולם בקרב הקהילה המדעית בארץ.

האקדמיה מודאגת מהתופעה המכונה "בריחת מוחות" וערה לנכונותם של חוקרים ישראלים רבים לחזור ארצה, אם רק ימצאו עבודה מתאימה ומאתגרת. כוונת האקדמיה היא להביא את דבר החוקרים האלה לידיעת הגורמים המוסמכים בישראל ולעשות כמיטב יכולתה לסייע להם בבעיות הייחודיות המעסיקות אותם.

מרכז הקשר מקבל ממוסדות ההשכלה הגבוהה בארץ מידע עדכני על משרות פנויות ומעבירו לחוקרים לפי תחומי התמחותם. לאחרונה הרחיבה האקדמיה את מקורות המידע והיא מקבלת הודעות על משרות פנויות גם מהמכללות האקדמיות.

בראש מרכז הקשר עומדת הגב' בת–שבע שור
אפשר לפנות אליה בטלפון: 972-2-5676207
או בדוא"ל:
contact-center@academy.ac.il

הירשמו במרכז הקשר דרך אתר האקדמיה: www.academy.ac.il
 

מכון ויצמן למדע | עדכון אחרון: 03/10/2011 15:52:27 | alumni@weizmann.ac.il