english

הפרוייקט הלאומי להחזרת אקדמאים לישראל

המועצה הלאומית למחקר ולפיתוח יזמה תוכנית לאיתור והחזרת מדענים ומהנדסים השוהים בחו"ל לתעשייה, לאקדמיה ולמגזר הממשלתי. כחלק ראשון בתוכנית הוחלט על איתור האקדמאים הנמצאים בחו"ל.

לשם כך מקימה המועצה, בשיתוף עם משרד המדע, מאגר נתונים הכולל מידע תעסוקתי של השוהים בחו"ל כולל מקצוע, התמחות, הסקטור בו הם פעילים וכו'.

ייעודו של המאגר הוא חיזוק הקשר עם אקדמאים ישראלים המתגוררים בחו"ל, מיפוי צרכי התעסוקה שלהם לצורך הכנת תשתיות והגדלת ההשקעות במו"פ ועזרה במציאת עבודה בישראל.
בנוסף ישמש האתר לצורך הדרכה לקראת הקליטה בישראל.

פרטים בהרחבה באתר: http://www.brainreturn.org.il
 

מכון ויצמן למדע | עדכון אחרון: 03/10/2011 15:56:41 | alumni@weizmann.ac.il