english

מידע למילגות פוסטדוקטורט

מידע כללי
מכון ויצמן למדע יוזם פעילות ארצית לתמיכה במדעניות מצטיינות, בעלות אזרחות ישראלית, הבוחרות בקריירה מדעית בתחומי מדעי הטבע (פיסיקה, כימיה ומדעי החיים), והמדעים המדויקים (מתמטיקה ומדעי המחשב).
במסגרת פעילות זו מוענקים מדי שנה כעשרה פרסים למחקר בתר-דוקטוריאלי למדעניות.
מוזמנות להגיש בקשה מדעניות צעירות מצטיינות שסיימו לימודי תואר שלישי במדעי הטבע ובמדעים מדוייקים, באחת מהאוניברסיטאות, או המוסדות האקדמיים הגבוהים בישראל, והתקבלו למחקר בתר-דוקטוריאלי בחו“ל - והנן שנה מיום אישור התואר Ph.D.
ועדה מקצועית מיוחדת במסגרת מדרשת פיינברג, בראשות יועצת נשיא מכון ויצמן לקידום נשים במדע, תבחר את הזוכות בפרסים.
הפרסים, בסכום שנתי של 20,000 דולר לכל מדענית, יינתנו לשתי שנות השתלמות ויהוו תוספת למלגה שתקבלנה ממקור מוסדי רשמי או ממעבדת המחקר בחו"ל. הפרס בשנה השניה מותנה בהמשך תקין של המחקר הבתר-דוקטוריאלי.
מועד להגשת הבקשות יתפרסמו בחודש פברואר 2016

מידע והגשת בקשה למלגת פוסט דוקטורט לקידום נשים במדע לחו"ל

http://www.weizmann.ac.il/WomenInScience/israel-national-postdoctoral-program-advancing-women-science

 

הנך נמצא בשלבי הסיום של לימודי הדוקטורט שלך והגיע הזמן לתכנן את מחקר הפוסטדוקטורט.

להלן מספר טיפים
כידוע לך תקציבי המחקר בארץ ובעולם מוגבלים ביותר, ולכן התחרות בקבלת מילגה היא קשה.

  1.  פנה למנחה הדוקטורט שלך ע"מ לקבל מידע על מקורות שהוא יודע . למנחה יש בדרך כלל קשרים עם מדענים בחו"ל וזה עשוי לעזור לך בתחילת החיפושים.
  2. כדאי להתייעץ עם חברים שכבר מבצעים פוסט דוקטורט בחו"ל. גם הם יכולים לתת לך מידע שעשוי לעזור.
  3. ארגון הבוגרים יוכל לתת רשימות של בוגרינו בחו"ל באוניברסיטאות השונות בעולם.
  4. נסה להעזר במנוע החיפוש שלהלן.

http://erez.weizmann.ac.il/pls/htmldb/f?p=199:20

 

מכון ויצמן למדע | עדכון אחרון: 30/11/2015 10:24:22 | alumni@weizmann.ac.il