לזכרו של פרופ' עפר לידר, חוקר תורת החיסון במחלקה לאימונולוגיה במכון ויצמן למדע, איש הספר, השירה והמוסיקה, אשר נפטר בקיץ 2004 והוא בן ארבעים ותשע.

טקסי חלוקת הפרסים לשירת המדע

טקסי חלוקת הפרסים לשירת המדע
השנה הראשונה
05.01.2006 על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2005 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה השניה 04.01.2007 תוכן העניינים של האנתולוגיה לשנת 2006 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2006 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה השלישית 03.01.2008 תוכן העניינים של האנתולוגיה לשנת 2007 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2007 נפתח בקובץ pdf
השנה הרביעית 08.01.2009 האנתולוגיה לשנת 2008 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2008 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה החמישית 07.01.2010 האנתולוגיה לשנת 2010 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2009 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה השישית 06.01.2011 שנתון שירת המדע לשנת 2010 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2010 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה השביעית 05.01.2012 בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2011 נפתח בחלון חדש בקובץ pdfעל הזוכים
השנה השמינית 17.01.2013 על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2012 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה התשיעית 16.01.2014 על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2013 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה העשירית 15.01.2015 על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2014 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה האחת עשרה 07.01.2016 על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2015 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
השנה השתים עשרה 05.01.2017 על הזוכים בפרס עידוד היצירה בן מדענים לזכרו שלעופר לידר לשנת 2016 נפתח בחלון חדש בקובץ pdf
ניתן לרכוש את השנתון, הכולל בין השאר את יצירות הזוכים בפרסים והזוכים בציון לשבח, את נימוקי השופטים, מאמרים מדעיים, מאמרים ממיטב הסופרים והמשוררים, משיריו של עפר לידר בכתב ידו, ועוד.
השנתון המרהיב נערך ועוצב במשרד הדובר, מכון ויצמן למדע. מחיר השנתון הינו 50 ₪. מחיר שתי חוברות ומעלה - 40 ₪ לחוברת. עם רכישת השנתון ניתן יהיה לקבל, ללא תמורה כספית, את השנתונים והאנתולוגיות מהשנים הקודמות.

מייל לשאלות: orel.vaknin@weizmann.ac.il