הינך נמצא כאן

אבטחה

 


ענף אבטחה אמון על שמירת הנפש והרכוש בתחומי הקמפוס.
הענף מבצע משימות אבטחה 24 שעות ביממה בשגרה ובחירום הכוללות אמצעים טכנולוגיים מגוונים בשילוב הפעלת כוח אבטחה חמוש המוכשר למשימות אלה.
הענף פועל בהתאם להוראת החוק במסגרת "החוק להסדרת הביטחון בגופים הציבוריים".
 

תחומי אחריות

  • אבטחת הקמפוס
  • מתן עזרה ראשונה באירוע רפואי
  • תשאול עובדים חדשים
  • ליווי אבטחתי מחוץ למכון
  • בקרות כניסה ומצלמות
  • הנפקת תגים ותוויות
  • שילוט
  • תעבורה ופיקוח חניה

כללי

חניה

במטרה להקל על מצוקת החניה, מתבצעת פעילות אכיפה וטיפול בעברייני חניה.

הוכשרו חניונים ייעודיים לעובדים בלבד בבניין דה-פיצ'וטו ובחניון הרכבת. הכניסה מתאפשרת עם כרטיס עובד.

כניסה בשערי המכון

על מנת להקל את הכניסה לאורחים בשערי המכון, יש לאשר את הכניסה מראש.

טפסים

קישורים