פרופ׳ ירון זילברברג
המרכז לפוטוניקה על-שם קראון מקדם את חקר האור, על השלכותיו היישומיות. מכון ויצמן הינו מוסד מחקר מוביל בעולם בתחום הפוטוניקה. פוטוניקה היוותה בעבר כר פורה לגילוי קרינת גמה, קרני אולטרה-סגול, אור אינפרה-אדום, גלי מיקרו וגלי רדיו, עם שימושים יישומיים בתחומים שונים ומגוונים, מרפואה ועד תעשיות ביטחוניות – כולל מחשוב, אבחון רפואי, דימות, תקשורת נתונים בשבבים והגנה באמצעות קרני לייזר.