מכונים ומרכזים - כלל-מכוניים

המרכז הקנדי למחקרי אנרגיה חלופית על-שם מרי ותום בק מספק מימון התומך ביוזמת המחקר לאנרגיה חלופית בת קיימא (AERI). שני מקורות מימון  אלו תומכים במחקר מדעי בסיסי המתמקד כוון בדרכים חדשות ליצירה ושימוש במקורות אנרגיה נקייה. תחומי המחקר כוללים אנרגיה סולארית (הכוללת כשלעצמה את תחומי הביו-מסה, הרוח וההידרואלקטריקה), אנרגיה גרעינית ואנרגיה גיאותרמית, כמו גם את הדלקים האורגניים.
פרופ' דויד כאהן, ראש המרכז

מרכז לפיתוח משאבים מדעיים מספק מימון, המאפשר למדענים ומהנדסים מומחים מסגל המכון לפתח שיטות למיקסום הפוטנציאל של ציוד קיים ולשפר את ביצועיו כדי שיכול לענות על צרכיו המורכבים של המחקר. התמיכה מיועדת לעודד פתרונות חדשניים לצרכי מחקר ייחודיים,  הדורשים התאמות ספציפיות לפרוטוקולים סטנדרטיים או רמת ביצוע גבוהה יותר מזו המסופקת על ידי היצרן. פיתוחים אלו תובעים לעיתים גם שידרוג מכשירים על ידי הוספת רכיבים ושיפור תוכנה.
סגן הנשיא, פרופ' מיכל נאמן, ראש המרכז

המרכז למחקר ביורפואי על-שם דולפי ולולה אבנר תומך בחקר מחלות ברמה המולקולרית בעיקר  במחקרים העוסקים במנגנונים הביו-כימיים המסכנים את בריאות האדם, כגון פגמים קרדיו-וסקולריים, סרטן ומחלות מידבקות.
סגן הנשיא, פרופ' מיכל נאמן, ראש המרכז

מרכז J&R למחקר מדעי תומך באמצעות מענקי מחקר בתחומים שונים ובמגוון צרכים כלל מכוניים: ציוד, מלגות לסטודנטים, תפעול מתקני מחקר מרכזיים ותמיכה מחלקתית מכוונת. המרכז ממלא תפקיד חשוב בפעילויות פיתוח הקמפוס, כגון בנייה וחידוש מעבדות עבור מדענים חדשים.
סגן הנשיא, פרופ' מיכל נאמן, ראש המרכז

המרכז לטכנולוגיות מידע על-שם ד"ר קארל וליילה ריבשטיין תומך ומקדם את רשתות המיחשוב והתקשורת המשולבות ברחבי הקמפוס, מתוך הבנת תפקידה המהותי של תשתית מיחשוב מתוחכמת בכל תחומי המדע והמינהל המודרניים.
פרופ' יגאל בורשטיין, ראש המרכז

מרכז ז'אן ויוסף ניסים לחקר מדעי החיים מאפשר למדענים במכון לקדם מחקר חדשני בתחום הביו-רפואי ולהתמקד ביישומים רפואיים. המרכז מגייס מדענים חדשים יוצאי דופן ומממן רכישת ציוד למחקר, וכן תומך בנושאי מחקר נבחרים.
סגן הנשיא, פרופ' 
מיכל נאמן, ראש המרכז

מרכז ידע - סלע למחקר בסיסי תומך בפרוייקטים של מחקר בסיסי בכל תחומי המדעים המדוייקים ומדעי הטבע, אשר אינם כה קוסמים לרבים ממקורות המימון ממוקדי הבעיות, הזמינים למדעני מכון ויצמן. זאת מתוך הכרה בחשיבותו המהותית  של המחקר הבסיסי המונע מכוח הסקרנות והיעדר תמיכה מספקת בפרוייקטי מחקר שאינם בעלי מטרה מעשית ידועה מראש.
סגן הנשיא, פרופ' מיכל נאמן, ראש המרכז

מכון דוידסון לחינוך מדעי מזין את החינוך המדעי, מתמטי, וטכנולוגי של תלמידים בגילאי בי"ס, מורים, והציבור הרחב בארץ ומחוצה לה. מידע נוסף ניתן לקבל באמצעות שימוש בקישור לעיל.

 

מחקר מדעי

מכון ויצמן למדע | רחוב הרצל 234, רחובות 7610001 ישראל | טלפון 972-8-934-3111+ | פקס 972-8-934-4107+ | תנאי שימוש | הצהרה | נגישות | צור קשר