עמוד ראשי

Welcome

Plants are the central player in the interaction of humanity with the biosphere.
Over 80% of the land and water used by humanity is to grow plants for food, fuel and building material.
Fundamental breakthroughs in biology have continuously emanated from
studying plants. Mendel sowing the seeds of genetics, Barbara McClintock
discovering jumping genes right to the discovery of microRNA.
Today plants continue to serve in our department as ideal model systems for
studying metabolism, epigentics, signaling and artificial photosynthesis

מחקרים

קבוצת מחקר

'פרופ אסף אהרוני, Homepage of אסף אהרוני | Send mail to אסף אהרוני Office Phone: +972-8-934-3643
Asaph Aharoni
'פרופ אביחי דנון, Homepage of אביחי דנון | Send mail to אביחי דנון Office Phone: +972-8-934-2382
Avihai Danon
'פרופ יובל אשד, Homepage of יובל אשד | Send mail to יובל אשד Office Phone: +972-8-934-3693
Yuval Eshed
'פרופ רוברט פלור, Homepage of רוברט פלור | Send mail to רוברט פלור Office Phone: +972-8-934-2175
Robert Fluhr
ד"ר אסף גל, Homepage of אסף גל | Send mail to אסף גל Office Phone: +972-8-934-2946
Assaf Gal
'פרופ גד גלילי, Homepage of גד גלילי | Send mail to גד גלילי Office Phone: +972-8-934-3511
Gad Galili
ד"ר תמיר קליין, Homepage of תמיר קליין | Send mail to תמיר קליין Office Phone: +972-8-934-3505
Tamir Klein
'פרופ אברהם לוי, Homepage of אברהם לוי | Send mail to אברהם לוי Office Phone: +972-8-934-2734
Avraham Levy
'פרופ רון מילוא, Homepage of רון מילוא | Send mail to רון מילוא Office Phone: +972-8-934-4466
Ron Milo
'פרופ אביגדור שרץ, Homepage of אביגדור שרץ | Send mail to אביגדור שרץ Office Phone: +972-8-934-2336
Avigdor Scherz
ד"ר עינת שגב, Homepage of עינת שגב | Send mail to עינת שגב Office Phone: +972-8-934-4179
Einat Segev
'פרופ אסף ורדי, Homepage of אסף ורדי | Send mail to אסף ורדי Office Phone: +972-8-934-2914
Assaf Vardi

אנשים

משתמשים

Asaph Aharoni
'פרופ אסף אהרוני Homepage of אסף אהרוני | Send mail to אסף אהרוני המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-3643
Avihai Danon
'פרופ אביחי דנון Homepage of אביחי דנון | Send mail to אביחי דנון המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-2382
Yuval Eshed
'פרופ יובל אשד Homepage of יובל אשד | Send mail to יובל אשד המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-3693
Robert Fluhr
'פרופ רוברט פלור Homepage of רוברט פלור | Send mail to רוברט פלור המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-2175
Assaf Gal
ד"ר אסף גל Homepage of אסף גל | Send mail to אסף גל המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-2946
Gad Galili
'פרופ גד גלילי Homepage of גד גלילי | Send mail to גד גלילי המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-3511
Tamir Klein
ד"ר תמיר קליין Homepage of תמיר קליין | Send mail to תמיר קליין המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-3505
Avraham Levy
'פרופ אברהם לוי Homepage of אברהם לוי | Send mail to אברהם לוי המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-2734
Ron Milo
'פרופ רון מילוא Homepage of רון מילוא | Send mail to רון מילוא המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-4466
Avigdor Scherz
'פרופ אביגדור שרץ Homepage of אביגדור שרץ | Send mail to אביגדור שרץ המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-2336
Einat Segev
ד"ר עינת שגב Homepage of עינת שגב | Send mail to עינת שגב המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-4179
Assaf Vardi
'פרופ אסף ורדי Homepage of אסף ורדי | Send mail to אסף ורדי המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: +972-8-934-2914

מרכזים

מרכזים

קרן ריימונד ברטון למחקר הגנום של הצמח

אברהם לוי, Director

בתהליך תרגום

אירועים

Events

Beyond average: complex behavior in annual plants

Add the event Beyond average: complex behavior in annual plants to the calendar Date: Tuesday, February 06, 2018 Time: 11:30 Location: Nella and Leon Benoziyo Building for Biological Sciences

Should I stay or should I grow: developmental responses and decision making in plants

Add the event Should I stay or should I grow: developmental responses and decision making in plants to the calendar Date: Tuesday, February 13, 2018 Time: 11:30 Location: Nella and Leon Benoziyo Building for Biological Sciences

Mechanisms of silica bio-mineralization in sorghum leaves

Add the event Mechanisms of silica bio-mineralization in sorghum leaves to the calendar Date: Tuesday, February 20, 2018 Time: 11:30 Location: Nella and Leon Benoziyo Building for Biological Sciences

Harvesting the desert

Add the event Harvesting the desert to the calendar Date: Tuesday, March 06, 2018 Time: 11:30 Location:

The immune system of bacteria: CRISPR and beyond

Add the event The immune system of bacteria: CRISPR and beyond to the calendar Date: Tuesday, March 13, 2018 Time: 11:30 Location: Nella and Leon Benoziyo Building for Biological Sciences

Metabolic network approaches for studying microbial interactions

Add the event Metabolic network approaches for studying microbial interactions to the calendar Date: Tuesday, March 20, 2018 Time: 11:30 Location: Nella and Leon Benoziyo Building for Biological Sciences

צור קשר

Contact us