משרד ראש האגף

עובדי משרד ראש האגף
שם העובד תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
יוסי יקר ראש אגף הרכש 4082 yosi.yakar@weizmann.ac.il
רינת אלפיטל מזכירת האגף 4075 Rinat.Alfital@weizmann.ac.il