משרד ראש האגף

עובדי משרד ראש האגף
שם העובד תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
יוסי יקר ראש אגף הרכש 4075 yosi.yaker@weizmann.ac.il
רינת אלפיטל מזכירת האגף 4082 Rinat.Alfital@weizmann.ac.il