משרד ראש האגף

עובדי משרד ראש האגף
שם העובד תפקיד טלפון דואר אלקטרוני
נתן שטרק ראש אגף הרכש 4075 nathan.shtark@weizmann.ac.il
רינת אלפיטל מזכירת האגף 4082 Rinat.Alfital@weizmann.ac.il