הוועד האירופי למען מכון ויצמן למדע

אודות האגודה

הוועד האירופי למען מכון ויצמן למדע נוסד כארגון ללא כוונת רווח בציריך, שוויץ, ב-17 במאי  1960, על-ידי מר ג'וזף קוהן, ריצ'ארד קרונסטיין, אוסואלד לאנדאוו, ןיקטור לאוב וד"ר ווייט וויילר. הוועד האירופי נוסד במטרה לגייס כספים ולעודד שיתוף פעולה בין-לאומי לצורך קידום ההתפתחות של מכון ויצמן למדע שברחובות, ישראל.  כיום, פועל הוועד האירופי הן ממשרדי ההנהלה במכון ויצמן ברחובות והן ממשרדיו הראשיים בציריך, שם הוא רשום כעמותה פילנתרופית.

פרטי אנשי קשר

יו"ר: Mr. Robert Drake, מר רוברט דרייק
סגן נשיא בפועל: Mr. Zohar Menshes,
מר זהר מנשס 

zohar.menshes@weizmann.ac.il
   

מנהלת פיתוח: Ms. Liat Lando, גברת ליאת לנדו
liat.lando@weizmann.ac.il
מנהלת משרד: Ms. Sharon Teitler, גברת שרון טייטלרsharon.teitler@weizmann.ch
Rieterstrasse 48
P.O. Box 2083
8027 ZURICH
Switzerland

טלפון: 0041 44 380 3200
0041 44 380 3204 :סקפ

      

ארגונים נוספים

 שוויץ

Schweizer Gesellschaft der Freunde des Weizmann Institute of Science
Mr. Eric Stupp, Chair
 Rieterstrasse 48
P.O. Box 2083
8027 ZURICH
SWITZERLAND
טלפון: 0041 44 380 3200
פקס: 0041 44 380 3204
weizmann@weizmann.ch

גרמניה

Deutsche Gesellschaft der Freunde des Weizmann Institute of Science
Dr. Manfred Gentz, Chair
Friedensstraße 11
60311 Frankfurt am Main
טלפון: 12 57 26 24 / 69 (0) 0049
פקס: 10 57 26 24 / 69 (0) 0049
info@weizmann-freunde.de

 

אוסטריה

Oesterreichische Gesellschaft der Freunde des Weizmann Institute of Science
c/o University of Vienna, Faculty of Physics
Boltzmanngasse 5
1090 WIEN
AUSTRIA
טלפון: 0043 1 4277 51108
פקס: 0043 1 4277 9511
christl.langstadlinger@univie.ac.at

בלגיה

Fondation Weizmann.be pour la science
Mr. Christian Hendboeg, Chair

chrishendboeg@gmail.com

הונגריה

Hungarian Friends of the Weizmann Institute of Science
Dr. István Réczicza and Dr. Tamás Bellák, Co-Chairs
Istvan.Reczicza@dentons.com
bellak@bellak.net

איטליה

Associazione Italiana Degli Amici
Mr. Adolfo Eric Labi, Chair

Via Orazio 86
80122 Naples
Italy
טלפון: 0039-081665815
נייד: 0039-335407551
פקס: 0039-0812404219
aeg.labi@gmail.com

Comitato Negri-Weizmann
Mr. and Mrs. Joseph Nissim

Dr. Robert Parienti, Delegate General
19 Via Pirelli
20124 MILANO
ITALY
טלפון: 003902 677 5205
פקס: 003902 677 5461
roberto@weizmann-france-europe.org

הולנד

Nederlands Comite van het Weizmann Instituut van Wetenschappen
Mr. Yossi Herman, Chair

Emmaplein 5
1075 AW  Amsterdam
The Netherlands
טלפון: 654331221 (0) 0031
yossi29herman@gmail.com

 

ספרד

Asociación Española de Amigos del Instituto científico Weizmann
Mr. Rubén Lerner, Chair

טלפון: 02 63 662 91 0034
נייד: 550 857 669 0034
fundacion@weizmann-spain.org

שוודיה

Swedish Society of Friends of the Weizmann Institute of Science
Mr. Lennart Schuss, Chair

Rosbackestigen 6
18146 Lindingo
Sweden
טלפון: 705330000 0046
lennart@schuss.se


דנמרק

Danish Society of Friends of the Weizmann Institute of Science
Det Danske Weizmann Selskab

Prof. Ole Farver, Chair
ole.farver@sund.ku.dk
 
Suisse Romande
Délégation Suisse Romande de l’Institut Weizmann des Sciences

Dr. Robert Parienti, Delegate General
Mr. Jean-Marc Brunschwig
120 Chemin des Hauts-Crets
1223 Cologny, GENÈVE
SWITZERLAND
טלפון: 0041 22 818 1111
פקס: 0041 22 818 1199
roberto@weizmann-france-europe.org