ויצמן - אוסטרליה

חתנת פרס נובל, הפרופ' עדה יונת, עם רינה מיכאל, מנהלת ויצמן-אוסטרליה, יחד עם תלמידים באולם הומה תלמידים במדרשת מוריה בסידני.

אודות האגודה

במקור נוסדה ויצמן-אוסטרליה כעמותה ללא מטרות רווח בסוף שנת 2009.

מטרותיו העיקריות של הארגון הם לקדם את ההכרה במכון ויצמן ולהגדיל את התמיכה במכון באוסטרליה; לחזק את תחומי המדע, המחקר והחינוך באוסטרליה באמצעות הקשר עם מכון ויצמן; לעודד מחקר שיתופי ולשמר את מעורבותה של קהילת ידידי המכון באוסטרליה בפועלו של המכון ואת זיקתה של הקהילה למכון.

הנהלה

יושב ראש: Mr. Stephen Chipkin, מר סטיבן צ'יפקין
מנהלת בפועל: Ms. Rina Michael, גב' רינה מיכאל

פרטי תקשורת

 

PO Box 611
Rose Bay
NSW 2029
Australia
טלפון: 61 (0) 61 2 9371 7067
פקס: 61 (0) 61 2 9371 7087
דוא"ל:rina@weizmann.org.au