הנחיות ונהלים

הוראות לעבודה בטוחה עם מערכות לייזר בדרגת סיכון  3B/4

הגדרה: "עובד בסיכוני לייזר" - אדם העובד במקום עבודה והעשוי להימצא באזור סיכוני לייזר, לרבות סטודנט, תלמיד, חוקר, מתנדב וכל מי שנמצא באזור זה באופן סדיר לצורך עבודתו או הכשרתו המקצועית;

1. הכר את הסיכונים ונהלי הבטיחות של מערכות הלייזר הנמצאות במעבדה, ופעל בהתאם להוראות היצרן ולנהלי הבטיחות.

2. הכניסה למעבדה מתאפשרת רק באמצעות קוד כניסה.

3. סיכוני הלייזר

* אלומת לייזר Class 4 ישירה או מוחזרת ממשטח מלוטש, או מפוזרת ממשטח מחוספס, עלולה להצית חומרים דליקים, לגרום לכוויה בעור, ועלולה לפגוע בעיניים ולגרום נזק חמור לראייה.

** אלומה ישירה של לייזר  Class 3B עלולה לפגוע בעיניים ולגרום נזק חמור לראייה.

4. הפעלת מערכת הלייזר

  1. מערכת הלייזר תופעל אך ורק ע"י עובדים שקיבלו הדרכה לפני פחות משנה ע"י ממונה בטיחות לייזר, וקיבלו הדרכה ממנהל המעבדה להפעלת מערכת הלייזר על כל רכיביה.
  2. לפני הפעלת המערכת יש לוודא כי: מנורת האזהרה, המוצבת מעל דלת הכניסה למעבדה, דולקת. חלונות המעבדה מכוסים. כל מי שנמצא במעבדה מרכיב משקפי מגן מתאימים לאלומת הלייזר. בעבודה עם לייזר בדרגת סיכון Class 4 בתחום האולטרה סגול בלבד, מומלץ ללבוש חלוק מעבדה עם שרוולים ארוכים ולעטות כפפות.
  3. פעולות כוונון האלומה ייעשו בעוצמת הלייזר הנמוכה ביותר האפשרית, תוך שימוש במשקפי מגן ייעודיים ומתאימים לאלומת הלייזר.
  4. במהלך פעולות הכוונון, יש להשתמש בחוסם אלומה, שיוצב בכל פעם לאחר הקטע האופטי המצוי בתהליך הכוונון.
  5. במהלך ניסוי ארוך, המחייב להשאיר את המערכת פועלת ללא נוכחות המפעיל, יש לסגור את הדלת, ולוודא שמנורת האזהרה בכניסה למעבדה דולקת. זאת, כדי להבטיח שאדם שאינו מוסמך לא יוכל להיכנס לחדר (לרבות עובדי ניקיון). כמו כן, יש להתקין מצלמות וידאו כדי לפקח על הניסוי מרחוק.
  6. בגמר הפעלת הלייזר, יש לכבות את מנורת האזהרה המוצבת מעל דלת הכניסה.

5. מקרים ותגובות

  1. במקרה של חשד לפגיעה בעיניים מאלומת הלייזר דווח למוקד השירות המכוני 08-9342999. פגיעה בעיניים מחייבת פינוי מיידי לחדר המיון במרכז הרפואי "קפלן" לשם בדיקה רפואית.
  1. במקרה שנגרמת כוויה בעור מפגיעה של אלומת הלייזר, כסה את אזור הכוויה במשחה לטיפול בכוויות, המצויה בערכת העזרה הראשונה שבחדר, ודווח מייד למוקד השירות המכוני 08-9342999.
  2. במקרה הצתה של חומר דליק, החל בפעולות הכיבוי תוך שימוש במטף לכיבוי אש ודווח מיידית למוקד השירות המכוני 08-9342999.
  3. במקרה של תקלה/חשד לכשל בהפעלת מערכת הלייזר, יש להפסיק מיידית את המתח למכשיר ע"י לחיצה על מפסק החירום, או ניתוק זרם החשמל הראשי בלוח החשמל הצמוד. יש להודיע מיידית לממונה בטיחות הלייזר.

6. דגשי בטיחות

  1. אסור לבטל או לעקוף את התקני הבטיחות הקיימים במערכת הלייזר !!!
  2. יש לדווח לממונה בטיחות הלייזר על כל טיפול או שינוי שבוצע במערכת הלייזר, או כאשר מבקשים להשמיש מערכת שלא הופעלה תקופה ארוכה. חידוש השימוש במערכת הלייזר מחייב בדיקת בודק לייזר מוסמך לפני ההפעלה, וזאת בתיאום עם ממונה בטיחות הלייזר.
  3. יש לקבל מראש את אישורו של ממונה בטיחות הלייזר לביצוע פעולה לא שגרתית במערכת הלייזר. האישור השנתי מתייחס אך ורק להפעלה שגרתית של מערכת הלייזר, כל פעולה אחרת מחייבת אישור מיוחד בכתב.

הנחיות בטיחות לעבודת כוונון אלומת לייזר

הנחיות בטיחות לעבודת כיוון אלומת לייזר

 1. המטרה

           מניעת תאונות עבודה במהלך כיוון אלומת לייזר הנובעת מחשיפה לאלומת הלייזר.

 1. השיטה
  1. להצביע על סיכוני הלייזר בעת כיוון אלומת הלייזר.
  2. היערכות וביצוע כיוון אלומת לייזר במעבדות עם מערכות לייזר פתוחות ברמת סיכון Class 3B/4 ו-Class 3R בתחום הבלתי נראה.                                        
 2. הגבלת גישה
  1. הכניסה למעבדה תהיה רק לעובדים המבצעים את הכיוון של אלומת הלייזר.
  2.  כאשר קיימים תנאים יוצאי דופן בזמן הכיוון, יוצב בכניסה למעבדה שלט אזהרה (כניסה אסורה/סכנה מיוחדת - לייזר בכיוון).
  3. יש לוודא כי אמצעי האזהרה והבטיחות בכניסות למעבדה פועלים (לדוגמא: אינטרלוק, מנורת האזהרה), והעובדים יודעים היכן נמצא מפסק החירום ללייזר.
  4. דלת המעבדה סגורה, הוילון ברחבת ההיערכות מוגף ומונע יציאת האלומה מהמעבדה.                                                                                        
 3. הכנת ציוד
  1. הכן וזהה את כל הציוד והחומרים הדרושים לכיוון לפני תחילתהעבודה, כגון: כלים, מטרות, חוסמי אלומה, מד -הספק, אמצעים לקביעת פרופיל האלומה,  משקפי מגן מתאימים לתכונות וסיכוני הלייזר, מטף וציוד עזרה ראשונה.
  2. כל דרישה הנוגעת למידע או אמצעים בנושא בטיחות לייזר יש להפנות בדוא"ל ל: Yehuda.moshayev@weizmann.ac.il.                                                
 4. בטיחות בשולחן האופטי
  1. יש  להסיר מהגוף, תכשיטים (שעונים, טבעות, תגים, שרשראות) וכל אביזר העלול לבצע החזרה של אלומת הלייזר לפני התחלת הכיוון. יש להשתמש בכלים שאינם מחזירים.
  2. הסר את כל הציוד המיותר שאינו נחוץ לכיוון, כמו: כלים (מברגים, מפתחות, רכיבים אלקטרוניים, אופטיקה), כדי למזער את האפשרות של השתקפות והחזרת אלומה.
  3. פנה גישה ומפגעי בטיחות סביב השולחן האופטי כגון: כבלים, סיבים אופטיים, פינות חדות וחומרים מסוכנים.
  4. השתמש בחסמי אלומה כדי לחסום את אלומת הלייזר מפגיעה ישירה ומאלומה מוחזרת.
  5. בעת הכיוון, יש להימנע מלבוש סינטטי דליק. מומלץ ללבוש חלוק כותנה.
  6. יש לבחון היבטים למניעת חשמל סטטי במעבדה (חיכוך בווילונות, חוסר לחות).
 1. משקפי מגן ללייזר
  1. יש לוודא שמשקפי המגן מותאמים ללייזר שבשימוש.
  2. חובה על כל הנוכחים באזור סכנת הלייזר, להרכיב משקפי מגן ללייזר
  3. (אזור סכנת הלייזר, בעת הכיוון, הינו כל שטח המעבדה שיש בה לייזר. הפרת סעיף זה מהווה סכנה מיידית לנוכחים במעבדה).                                          
 2. זיהוי אלומת הלייזר
  1. צפייה ישירה בעין (intra beam) לכיוון האלומה הינה אסורה. הצפייה  מותרת באמצעות עזרים לצפייה בלבד, לדוגמה, התקנים פלורוסנטיים.
  2. בעת שימוש בעזרים להדמיית האלומה, יש להגיע אל האלומה לאט ובזהירות עם כרטיס נטוי מעט כלפי מטה, על מנת לראות את השתקפות האלומה המפוזרת. יש להתאים את האופטיקה, כך שהאלומה תפגע בכרטיס ממש לפני שטח הרכיב.
  3. כאשר צופים בקרינה בלתי נראית, על ידי שימוש בכרטיסי IR, על המכוון להיות מודע לכך שעלולות להיות השתקפויות והחזרות ספקולטיביות בחלק מן האמצעים הללו.                                                                                      
 3. הנחיות בכיוון האלומה
  1. כיוון אלומת הלייזר יבוצע בעוצמת האלומה המינימלית האפשרית.
  2. בצע את ההכוונות לפי ספר השירות של הלייזר.
  3. חסום כל מהלך אלומת לייזר שלא בשימוש או אלומת לייזר מוחזרת.
  4. הכנס אלמנטים אופטיים רק כאשר האלומה חסומה. הדק את האלמנטים, שקול אפשרויות ההחזרות והפיזורים וטפל בסכנות הנובעות מכך. הוסף חוסם אלומה לאחר האלמנט האופטי, ולאחר מכן העבר את האלומה אל האלמנט האופטי הבא.
  5. הקפד, במידת האפשר, שהאלומה תהיה אופקית ומקבילה לשולחן האופטי.
  6. במקרה שיש צורך להגביר את עוצמת האלומה, שים לב כי תיתכן הצתה מאלומת הלייזר.                                                                                      
 4. סיום הכיוון
  1. בסוף הכיוון החזר את המערכת למצב פעולה רגיל (שים לב לכיסוי המגן, אינטרלוק, וחסמים).
  2. וודא הפעלה רגילה.
 1. במקרה חרום                                                                                                                                                                                                                                               בכל מקרה חירום, תאונה או כמעט תאונת לייזר יש לדווח מיידית למוקד השירות המכוני 08-9342999, לממונה בטיחות לייזר, יהודה מושיאב טל' 050-9001995 , 08-9345155 ולממונה הישיר.

       במקרה של פגיעה או חשד לפגיעה מלייזר יש להתפנות מיידית למיון במרכז הרפואי "קפלן".