בריאות וגהות

  1. דע מהם הסיכונים הבריאותיים של חשיפה לחומרים כימיים בהם הנך משתמש לצורך עבודתך ומהם אמצעי הזהירות הנדרשים למניעת חשיפה.
  2. הימנע ממגע ישיר עם חומר כימי מסוכן. דע מהו ציוד המגן המתאים לסוג העבודה, והשתמש בו בכל עבודה עם חומר או תהליך.
  3. השתמש בציוד מגן אישי בהתאם לצורך וודא כי אמצעי האוורור פועלים כהלכה.
  4. יש להחליף ציוד מגן אישי בעת הצורך. אין להשתמש בציוד מגן אישי שאינו תקין.
  5. יש לשטוף את הידיים היטב עם סבון ומים לאחר עבודה וטיפול בחומרים כימיים, לפני עזיבת המעבדה ולפני אכילה או שתייה.
  6. יש לאסוף שיער ארוך, מומלץ לא ללבוש בגדים רפויים (עלולים להיתפס במכונות ומכשרים), ולנעול נעליים סגורות בלבד.
  7. אין להחזיק מזון ושתיה, לעשן או להשתמש במוצרי קוסמטיקה במעבדה בה עובדים עם חומרים מסוכנים. אין לאחסן מוצרי מזון במקררים מעבדתיים, או לסלקם לאשפה במעבדה. אכילה ושתיה מותרת אך ורק בחדרים יעודים המופרדים מהמעבדה ואינם מכילים חומרים מסוכנים או באזורים מוגדרים במעבדה אשר אושרו ע"י יחידת הבטיחות.
  8. אין לאחסן חומרים כימיים באריזות מזון (בקבוקי שתיה, צנצנות קפה וכו').