כללי עבודה במנדף כימי

  1. יש לבצע כל עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים אך ורק במנדף כימי, אלא אם אושר אחרת ע"י מנהל מעבדה.
  2. לפני תחילת העבודה יש לוודא את פעילותו התקינה של המנדף: קיום יניקה יעילה - נורית ירוקה דולקת ואין התרעה קולית. יש לוודא כי תווית הבדיקה של המנדף בתוקף.
  3. עם גמר השימוש או בזמן ביצוע ריאקציה, על החלון הקדמי של המנדף להיות סגור.
  4. יש לוודא, שעל משטח העבודה במנדף אין חומרים מיותרים, העלולים להוות סיכון כלשהו במהלך העבודה או במקרה של שפך חומר כימי.
  5. אין להניח כלים עם חומרים מסוכנים בקצה משטח העבודה של המנדף, אלא לפחות 15-20  ס"מ כלפי פנים. כמו כן, אין למקם כלים וציוד לאורך דפנות המנדף.
  6. אין לאחסן כימיקלים וציוד מיותר על גבי משטח העבודה של המנדף. במנדף יימצאו רק החומרים והציוד המיועדים לעבודה שוטפת.
  7. כאשר מערכת היניקה של המנדפים משתבשת תוך כדי עבודה ופעולתה נפסקת, תשמע התרעה במעבדה. במצב זה, על העובד במנדף לסגור מיידית את הכלים הפתוחים שבמנדף ולהתרחק מהמעבדה עד לבירור פשר התקלה. אם נמצאים במעבדה עובדים נוספים, יש להרחיק גם אותם. יש לידע את הממונה הישיר ולפנות למוקד השרות המכוני 08-9349106.