כללי עבודה במנדף כימי

 

  1. יש לבצע כל עבודה עם חומרים כימיים מסוכנים אך ורק במנדף כימי, אלא אם אושר אחרת בכתב ע"י יחידת הבטיחות.
  2. לפני תחילת העבודה יש לוודא את פעילותו התקינה של המנדף: קיום יניקה יעילה - נורית ירוקה דולקת ואין התרעה קולית. יש לוודא כי תווית הבדיקה של המנדף בתוקף.
  3. בזמן ביצוע תגובה או בסיום העבודה במנדף, על החלון הקדמי של המנדף להיות סגור למינימום האפשרי.
  4. יש לוודא שעל משטח העבודה במנדף אין חומרים כימיים מיותרים, העלולים להוות סיכון כלשהו במהלך העבודה או במקרה של שפך חומר כימי.
  5. יש להניח כלים עם חומרים מסוכנים בעומק המנדף של לפחות 15-20 ס"מ. כמו כן, אין למקם כלים וציוד לאורך דפנות המנדף.
  6. אין לאחסן כימיקלים וציוד שאינו בשימוש על גבי משטח העבודה של המנדף. במנדף יימצאו רק החומרים והציוד המיועדים לעבודה השוטפת.
  7.  כאשר מערכת היניקה של המנדפים נפסקת תוך כדי עבודה, ישמע חיווי קולי מהמנדף. במצב זה, על העובד במנדף לסגור מיידית את הכלים הפתוחים שבמנדף, להוריד את חלון המנדף למינימום, ולהתרחק מהמעבדה עד לבירור פשר התקלה. אם נמצאים במעבדה עובדים נוספים, יש להרחיק גם אותם. יש לידע את הממונה הישיר ולפנות למוקד השרות המכוני 08-9349106