עבודה בגזים דחוסים וגזים מונזלים (קריאוגניים)

גזים דחוסים - גזים לא רעילים ולא דליקים הנתונים בגלילים בלחץ גבוה: הליום, חמצן, חנקן, ארגון, פראון, פחמן דו חמצני וכד'.

הוראות אלה חלות על כל גלילי הגז, כולל – lecture bottles, אך לא על גלילים חד או רב פעמיים של גז בישול.

 1. לפני הזמנת גליל גז על מנהל המעבדה לוודא כי הגז וגודל הגליל נמצאים בהיתר הרעלים של מכון ויצמן, וכי התשתית במעבדה מתאימה לאחסון ולעבודה עם הגז (יש לפנות לשירה אילן, ממונה בטיחות כימית ואחראית רעלים).
 2. ככלל, אין לאחסן או להתקין גלילי גז דחוס דליק או רעיל בתוך מעבדה. במידת הצורך, החוק מורה על העברת צנרת ואחסון חיצוני. למקרים מיוחדים ניתן לקבל אישור להכנסת גליל גז, כאשר מותקנים אמצעים הנדסיים נוספים כגון: גלאי, ארון שאיבה ואמצעים נוספים לפי הצורך.
 3. אם היקף העבודה אינו גדול, מומלץ לתכנן רכישה של גלילי גז קטנים – Lecture bottles.
 4. בזמן קבלת הגליל יש לבצע את הבדיקות הבאות:
  • תקינות ויזואלית של הגליל.
  • הגליל נושא תווית זיהוי ברורה והסימון עליו תואם את התווית.
  • על צוואר הגליל נמצאים הנתונים הבאים:
   • תקן היצור
   • מספר סידורי
   • סמל מסחרי שם היצרן ו/או שם המזמין
   • שם היצרן ו/או של המזמין
   • תאריך מילוי
   • כל התאריכים בהם נבדק הגליל בבדיקה הידרוסטטית
   • לחץ העבודה המירבי
   • שם הגז ומס' או"ם
  • יש לוודא את תקינות הגלילים והאביזרים הנלווים (וסתים, ברזים, צנרת) לעיתים תכופות.
  • גלילים חלודים/פגומים יש להחזיר באופן מיידי לספק.
  • תוקף בדיקה הידרוסטטית הוא 5 שנים לכל היותר. אין לקבל גליל פג תוקף או בעל תוקף קצר מדי בהתאם לזמן העבודה המתוכנן עם הגליל. במידה שפג תוקף הבדיקה ההידרוסטטית יש לפנות את הגליל.
  • גלילים בשימוש רגיל אשר לא נחשפו לגורמים מזיקים (קורוזיבים ואחרים), והם במצב חיצוני תקין, ניתנים לריקון ובדיקה הידרוסטטית חוזרת אצל הספק.
  • לפי התקנות של משרד הכלכלה, חלה חובה על יצרן החומר לספק את גיליון הבטיחות עם הספקת החומר ללקוח. הגיליון יכלול  16 פרקים, ויהיה כתוב בשפה האנגלית או העברית.
 5. יש לוודא כי גלילים מאוחסנים על פי כללי הבטיחות:
  • במקום מוצל, מאוורר ויבש.
  • קיימת הפרדה בין הקבוצות: גזים דליקים, גזים רעילים, גזים מחמצנים.
  • הגלילים קשורים במתקן ייעודי למניעת נפילה.
  • גלילי גז רעיל ו/או דליק: מוצבים בסככה ייעודית חיצונית, או בתוך ארון ייעודי עם יניקה מאולצת אל מחוץ למבנה. רצוי להשתמש בגלילים קטנים ככל הניתן כשהם קשורים בתוך מנדף תקין, הפועל ברציפות.
  • אין לאחסן גלילי גז דליק במרחק של פחות מ- 6 מטרים מגלילי גז מחמצן.
 6. מנהל המעבדה ידריך את העובדים לפני תחילת העבודה עם גלילי הגזים. על ההדרכה לכלול את הסיכונים של הגזים ודרכי העבודה הבטיחותית עם גלילי הגזים.
 7. על העובד להשתמש בציוד מגן אישי ייעודי בזמן העבודה עם גליל הגז.