תפעול מערכות בואקום גבוה (המכילות מלכודת הטמונה בחנקן נוזלי)

חיבור והפעלת המערכת

 1. חבר מלכודת נקייה ויבשה למשאבה ולקו הואקום. השתמש בגריז מעבדתי (ראה שרטוט).
 2. הפעל את המשאבה ליציאת ואקום, לפני הכנסת המלכודת לתוך ה"דיואר" המכיל חנקן נוזלי. וודא כי אין זליגות ומערכת הואקום אטומה.
 3. חבר את הדוגמא לקו הואקום.
 4. מקם את המלכודת בזהירות בתוך ה"דיואר" המלא למחצה בחנקן נוזלי, ופתח את הברז לתחילת העבודה.

במקרה ויש חשד כי נוצר חמצן/אוויר נוזלי (צבע כחול) במלכודת, פנה את המקום, הזהר את הסובבים אותך והתקשר מיד למוקד החרום 08-934-2999.

סגירה ופירוק

 1. קרא את כלל ההוראות עד סופן, לפני הפירוק.
 2. הסר בזהירות את "דיואר" החנקן הנוזלי מהמלכודת וסגור את המשאבה.
 3. הקפד לסגור את הברז בין קו הואקום והמשאבה לפני סגירת המשאבה.
 4. יש לשחרר את הואקום לאחר סגירת המשאבה למניעת שאיבה של שמן מן המשאבה למערכת.
 5. אפשר למלכודת להגיע לטמפרטורת החדר.
 6. במידה שישנה סבירות ללכידת אדים רעילים או קורוזיביים במלכודת = כל המערכת צריכה להיות מופעלת בתוך מנדף כימי.
 7. פנה את הזיהומים (במידה שקיימים) מהמלכודת, לפי נהלי מכון ויצמן, ונקה את המלכודת.

השתמש בציוד מיגון אישי: משקפי מגן, חלוק מעבדה, נעליים סגורות וכפפות. בעת שימוש בחנקן נוזלי השתמש בנוסף: במגן פנים מלא וכפפות מתאימות לחומרים קריוגניים.

וודא תמיד כי המלכודת הינה מחוץ לחנקן הנוזלי לפני כיבוי משאבת הואקום, היות וקיימת סבירות לעיבוי חמצן נוזלי. חמצן נוזלי/אוויר נוזלי (צבע כחול) הוא חומר מסוכן מאוד שעלול לגרום לפיצוץ.

מערכת וואקום המכילה מלכודת הטמונה בחנקן נוזלי