פסולת כימית

הפרדת פסולת רגילה מפסולת מעבדה מסוכנת

פסולת רגילה מוגדרת כפסולת שאינה מזוהמת בחומר כימי, ביולוגי או רדיואקטיבי.
פסולת רגילה מפנים לפחי האשפה ואלה מסולקים מן המעבדה על ידי עובדות הניקיון.
אין לשים בפסולת רגילה חפצים חדים כמו שברי זכוכית, פיפטות, מזרקים או כל חומר חד העלול לפצוע את עובדי הניקיון. יש לפנות חפצים חדים במיכל פלסטיק (sharp).
פינוי הפסולת הכימית נעשה לאזור מוגדר במחלקה המשולט בהתאם. אין להשאיר פסולת כימית בשטחים ציבוריים כגון מסדרונות, חדרי מכשירים וחדרי קור וחום.
בקבוקים ריקים נאספים בנפרד מן הפסולת המסוכנת, בתוך מתקן ייעודי באזור מוגדר לשם כך (תיבת עץ).

כללים לפינוי פסולת כימית

 1. יש להקפיד על השלכת פסולת בהתאם לכללי התאימות בין הכימיקלים.
 2. נוזלים כימיים יש לרוקן למיכל איסוף ייעודי, לסמן במדבקת פסולת מתאימה, למלא פרטים ולפנות לפינת איסוף הפסולת.
 3. כלים עם שאריות נוזלים כימיים נדיפים (לאחר שרוקנו מתוכן) יש להשאיר במנדף הכימי עד לנידוף מלא של שאריות הנוזל.
  לאחר הנידוף יושלכו כלי פלסטיק (מתכלים) לפח פסולת רגילה. כלים מזכוכית (לא מתכלים) יועברו לשטיפה לשימוש חוזר.
 4. כלי פלסטיק מזוהמים (שאריות כימיקלים לא נדיפים) יושלכו למיכל פסולת יעודי או לשקית פסולת כימית (לא ביוהזארד). יש לסמן את השקית / המיכל במדבקה מתאימה ולפנות לפינת איסוף הפסולת.
 5. פסולת חדה מתכלה (מחטים, פיפטות, זכוכית וכד‘) תושלך למיכל ייעודי לפסולת חדה (sharp).

הוראות למיון ופינוי פסולת כימית לפי מדבקות

דגשים כלליים

 1. באחריות הסטודנטים/העובדים לפנות את הפסולת הכימית לנק' איסוף הפסולת המחלקתית/קומתית.
 2. יש להקפיד על הפרדת כימיקלים שאינם תואמים (ראה הקישור מטה) ע"מ למנוע תגובות כימיות ביניהם. ניתן להכניס לאותו מיכל מספר כימיקלים תואמים. אם קיים ספק לגבי התאימות, יש להפריד בין הכימיקלים!
 3. יש לסמן את החומרים באמצעות המדבקות המתאימות. חובה לציין במפורש את שם החומר, ריכוז החומר, שם המחלקה, מספר החדר ומס' טלפון של אחראי הפסולת במעבדה.
 4. אין לפנות פסולת בכלי מעבדה כגון: ארלנמיירים, מבחנות, כוסות כימיות, גולות וכו'. יש להשתמש במיכלי פלסטיק 100 מ"ל - 5 ליטר או בבקבוקי זכוכית נקיים ולמלא לכל היותר 80% מנפח הכלי.

פירוט חומרים לפי סוגי המדבקות

 

פסולת אתידיום ברומיד

אתידיום ברומיד עד ריכוז 1ug/ml אינו נחשב לחומר מסוכן. ג'לים עד לריכוז זה יפונו כאשפה רגילה, נוזלי הרצה ניתן לפנות לכיור. ריכוז הגבוה מ- 1ug/ml יש לטהר את הפסולת במקום באמצעות פחם פעיל או תיונים (פרטים ביח' הבטיחות).

יודגש כי כפפות הבאות במגע עם ג'לים ותמיסות ההרצה, טיפים להעמסת הדוגמאות, חיתולים וניירות, המשמשים לניגוב משטחים, שנרטבו מתמיסות ההרצה (שולחן UV, טיפות שנשפכו על שולחן ההרצה/רצפה), מכילים ריכוז נמוך מאוד של אתידיום ברומיד, ולכן יש לפנותם לפח רגיל. אריזות ריקות בקבוקוני טפי מפלסטיק, בהם היה אתידיום ברומיד עד לריכוז  1mg/mlיפונו כאשפה רגילה.