מנדפים ביולוגיים

מנדפים ביולוגיים מהווים מחסום ראשוני ברמות שונות, והם מורידים את רמת
הזיהום במעבדה ואת רמת הסיכון לעובד. יש לבחור במנדף המתאים לסוג
העבודה המיוחדת. יש להקפיד על הביקורת הטכנית ולהשתמש בהם בצורה
נכונה - רק אז מתקבלת ההגנה המירבית.

סוגי מנדפים ביולוגים

קבוצה I: הפתח הקדמי פתוח, וקיימת זרימת אוויר מהחדר פנימה. ניתן להרכיב על הפתח מכסה עם או בלי כפפות. מנדף זה אינו מקנה הגנה על סטריליות המוצר.

קבוצה II: הפתח הקדמי פתוח וקיימת זרימת אוויר למינרית אנכית בתוך המנדף. האוויר הזורם על פני משטח העבודה מסונן דרך מסנני HEPA וכן האוויר הנפלט לחדר או לסביבה. מנדף זה מקנה הגנה הן לעובד והן למוצר. עיקרון המיגון של מנדף זה הינו בזרימת האוויר מן החדר אל חלל המנדף (אך לא ישירות משטח העבודה), סינונו והזרמתו בצורה למינרית אנכית על פני משטח העבודה. אוויר שהיה בחזקת מזוהם וסונן - נפלט תוך סינון נוסף לחלל החדר או דרך תעלות ניקוז ישירות לחוץ.

קבוצה III: תאי כפפות אטומים ברמה גבוהה. הן האוויר הנכנס והן היוצא מסוננים דרך מסנן HEPA. יש הגנה מירבית על העובד וגם על סטריליות המוצר.

חשוב להזכיר את המנדפים בעלי זרימה למינרית חיובית, כלומר כלפי העובד, שאינם ציוד בטיחותי כלל - אלא מקנים אווירה סטרילית למצעים בהם עובדים.

אין לעבוד במנדפים בתרביות תאים ובגורמים ביולוגיים.

בחירת המנדף המתאים לעבודה

בבחירת המנדף המתאים לסוג העבודה, לעובדים ולסביבה, מתחשבים בשאלות הבאות:

 1. מהו סוג הגורם הביולוגי ע"פ קבוצות הסיכון.
 2. האם יש בנוסף לסיכון הביולוגי גם סיכון כימי או סיכוני קרינה.
 3. האם נחוץ להגן על הניסוי עצמו.
 4. האם יש צורך להגביל שחרור אוירוסולים הנוצרים בניסוי.
 5. האם יש דרישות מיוחדות של מקום העבודה.

להלן מספר דוגמאות לנחיצות השימוש במנדפים ביולוגיים:

 1. כשמפעילים ציוד היוצר אוירוסולים, כמו מטחנות, מרסקים (בלנדרים), מייבשים, סוניקטורים, צנטריפוגות ועוד.
 2. כאשר מגדלים בטלטול או בתסיסה, בכלים חסרי ניקוז אוויר מיקרואורגניזמים מהונדסים או גורמים ביולוגיים המכילים קטעי DNA מקבוצת סיכון 2 ומעלה.
 3. בהדבקת תאים בנגיפים שתכונותיהם לא ברורות כהלכה - לפחות בהעברות ראשונות.
 4. כשהעובד זקוק להגנה בפני חומרים אלרגניים או אנטיגניים.
 5. כשעורכים ניסויים בחיות הדורשים מחסום ראשוני, למשל בעבודה בכלובים בעלי מכסה מסנן, או בהעברה מכלוב לכלוב של חיות מודבקות.

כל הפרעה באיזון העדין של זרימות האוויר, תפגע במיגון, שהוא מקנה, ובאווירה הסטרילית של המנדף. כל הכנסה או הוצאה של ידיים או ציוד וכן העמסת המנדף במכשור בעל נפח גדול - יוצרת מערבולת אוויר, פוגעת בזרימה הלמינרית, ועלולה לגרום להימלטות אוויר מזוהם לחדר.

כללי עבודה נכונה עם מנדף ביולוגי

 • תכנן מראש את העבודה, והכן רשימת תיוג של ציוד, חומרים וכן סדר הפעולות הצפוי. 
 • המעט בהפרעה למחסום האוויר.
 • המעט בתנועת אנשים בחדר.
 • נצל את הזרימה החד-כיוונית של האוויר. השתמש בטכניקות עבודה סטריליות.
 • הפעל את המנדף לפחות 5 דקות לפני תחילת העבודה.
 • הכנס ציוד וחומרים הדרושים בלבד.
 • המתן 3 דקות נוספות לשטיפת הציוד באוויר המסונן.
 • בצע את העבודה בנחת.
 • בתום העבודה, המתן 3 דקות נוספות לשטיפת האוויר.
 • במידה שהמנדף מנוצל לעיתים קרובות, ניתן ורצוי להשאירו פועל במשך כל יום העבודה.