גורמי מחלות הנישאים בדם - Blood Borne Pathogens

(באדיבות וברשות המוסד לבטיחות וגהות)

במעבדות מדעי החיים מתקבלות דגימות ממקור אנושי – דם, נוזל זרע, רקמות וכו'. העבודה בדגימות אלה תעשה ברמת בטיחות ביולוגית BL2.

המלצות ייחודיות למעבדות כאלה:

 • הימנעות מחשיפת העור והריריות לחומר ביו רפואי.
 • הפרדה בין תפקודי המעבדה והגבלת הכניסה אליה.
 • עבודה על פי נהלי המכון המפורטים בפרק "מניעת הדבקות מעבדתיות ובטיחות ביולוגית".
 • כאשר יש חשש ליצירת אוירוסולים, כמו בתהליכי סרכוז, סוניקציה,טחינה וכו' יש להשתמש במינדף ביולוגי או מיגון נשימתי אישי מתאים.
 • יש להשתמש במינדף גם כשיש חשד שהדגימה מכילה גורם ביולוגי המדביק באוירוסולים (למשל שחפת), או כשיש להגן על הדגימה מבחינת סטריליות.

הסיכון להדבקה - מחקרים הראו כי הסיכון להדבקה בעקבות דקירת העור הינו כ-0.38%. הסיכון להדבקה בנגיף צהבת מסוג B הינו 30%, ובנגיף צהבת מסוג C כ- 3%.
 

חיסון לנגיף צהבת - כל העובדים בדגימות ממקור אנושי שאינן בפיקסציה (כמפורט מעלה) חייבים בחיסון לצהבת B.

דרכי הדבקה:

 • דרכי הנשימה העליונות לריאות
 • מערכת העיכול
 • ריריות (אף, עיניים)
 • עור

במידה שארעה חשיפה

 • שטיפת עיניים – במשטפת עיניים, למשך 15 דקות כאשר העיניים פקוחות.
 • עור – לשטוף היטב במים זורמים ובסבון או חומר אנטיספטי.
 • יש לדווח למוקד המכוני 08-9342999 ולבקש מיידית עזרה רפואית.

מניעת הדבקה

 • עבוד על פי הנהלים של רמת סיכון BL2.
 • הימנע מדקירה על ידי מחט – השתמש במחט קטומה לכל פעולה שאינה כרוכה בהזרקה לחיות.
 • השתמש במשקפי מגן או מסכת פנים כדי להגן על העיניים / רירית האף.
 • הרחק כפפות מזוהמות מן הפנים.