פסולת ביולוגית

פסולת מוצקה - יש לאסוף בשקיות ביוהזארד בדלי כתום, לסגור השקית באמצעות סרט מדבק, ולהעבירה בתוך הדלי אל האשפתון המיועד לפסולת ביולוגית.

פסולת פריטים חדים - מזרקים ופיפטות פסטר יש לאסוף במיכל המתאים בלבד (sharp). להכניס לשקית ביוהזארד ולפנות לאשפתון המיועד לפסולת ביולוגית.

פסולת נוזלית - לנטרל עם סודיום היפוכלוריט (אקונומיקה) 1:10 (1 שעה) או תמיסת יוד מהולה לפי הוראות היצרן (24 שעות) ולשפוך לכיור.

פגרי חיות - יש לפנות למקררים יעודיים, בתאום עם המחלקה למשאבים וטרינריים. אין לשים במיכלי הפסולת הביולוגית.

פסולת אתידיום ברומיד

אתידיום ברומיד עד ריכוז 1ug/ml אינו נחשב לחומר מסוכן. ג'לים עד לריכוז זה יפונו כאשפה רגילה, נוזלי הרצה ניתן לפנות לכיור. ריכוז הגבוה מ- 1ug/ml יש לטהר את הפסולת במקום באמצעות פחם פעיל או תיונים (פרטים ביח' הבטיחות).

יודגש כי כפפות הבאות במגע עם ג'לים ותמיסות ההרצה, טיפים להעמסת הדוגמאות, חיתולים וניירות, המשמשים לניגוב משטחים, שנרטבו מתמיסות ההרצה (שולחן UV, טיפות שנשפכו על שולחן ההרצה/רצפה), מכילים ריכוז נמוך מאוד של אתידיום ברומיד, ולכן יש לפנותם לפח רגיל. אריזות ריקות בקבוקוני טפי מפלסטיק, בהם היה אתידיום ברומיד עד לריכוז  1mg/mlיפונו כאשפה רגילה.