נוהל חיסונים ומעקב שחפת במכון ויצמן

עדכון 3.3.2019

נוהל חיסונים ומעקב שחפת במכון ויצמן

חיסונים

 1. לעובדים בחיות יינתן חיסון טטנוס (כל 8 שנים).
 2. בעקבות תאונת דקירה או פציעה במעבדה (המלווה בדימום), יש לקבל חיסון טטנוס תוך 48 שעות אם החיסון אינו בתוקף (בהתאם לפנקס החיסונים).
 3. לעובדים עם דמים (לא מבנק הדם) או ברקמות אנושיות שאינן בפיקסציה - יינתן חיסון לHBV .
 4.  לעובדים בוירוס HBV, ולכל שאר חברי הקבוצה, שאינם משתמשים בוירוס עצמו אך משתמשים בציוד משותף  שעלול להיות מזוהם בוירוס (למשל צנטריפוגות), יינתן חיסון לHBV-. החיסון כולל שלוש זריקות (רק אחרי הזריקה השניה ניתן לעבוד בגורם).
 5. לעובדים עם עטלפים ולחברי קבוצתם - יינתן חיסון לכלבת.
 6. לעובדים בוירוסים לכלבת - יינתן חיסון לכלבת.
 7. לעובדים בווקציניה וירוס (זן מוחלש בלבד) - יינתן חיסון לווקציניה.
 8. לעובדים בחיות - יינתן חיסון DT
 9. לעובדים בטוקסין הדיפטריה - יינתן חיסון DT.
 10. לשרברבים- חיסון לHBV, HAV, פוליו וטטנוס.
 11. פינוי פסולת ביולוגית - חיסון HBV  וטטנוס.

 

אופן קבלת חיסונים והחזר כספי

על ראש הקבוצה לפנות במייל לממונה על הבטיחות הביולוגית ולציין את גורם הסיכון. על העובד לקבל את החיסון במרפאתו לאחר בדיקה מול רופא המשפחה כי מצב בריאותו מאפשר קבלת החיסון. חיסון הכרוך בתשלום - העובד ישלם ויקבל החזר מלא כנגד הקבלה. את הקבלה יש להביא לחתימת רכזת בריאות תעסוקתית (יפה שחר, במועד זה קבלת החיסון תתועד במערכת ממוחשבת של יחידת הבטיחות). את הקבלה החתומה יש להעביר לאגף משאבי אנוש לצורך קבלת החזר כספי.

חיסון שאינו כרוך בתשלום – על העובד לדווח לרכזת רפואה תעסוקתית לצורך תיעוד.

 

בדיקת כייל ((titer

חיסון לכלבת: בדיקה אחת לשנתיים (בבית דגן).

חיסון לצהבת B : אם יש תיעוד לשלוש זריקות אין צורך בבדיקת כייל. אם נעשו רק שתי זריקות מתוך השלוש יש לבצע בדיקת כייל . אם התוצאה מתחת לכייל הנדרש יש לבצע את כל הסדרה. (כייל נדרש   .(10 mili international units

 

מעקב שחפת

העובדים עם קופים חייבים במעקב שנתי לשחפת. המעקב כולל בדיקת מנטו ושיקוף ריאות במקרה שתוצאת המנטו חיובית. המעקב, הטיפול והתעוד באחריות היחידה למשאבים וטרינריים. הווטרינר, ד"ר גיל הכט, אחראי להפניית העובד, תיעוד ומעקב תוצאות. ראש המנהל אחראי לחתימה על הקבלה לצורך קבלת החזר כספי מאגף משאבי אנוש.