מכשירי לייזר במכון ויצמן

במכון ויצמן מצויים מכשירי לייזר בפקולטות לפיסיקה, כימיה וביולוגיה. יחד עם היתרונות המושגים בשימושי הלייזר בתחומים הנ"ל, יש להתחשב בעובדה שפגיעתה האקראית של אלומת הלייזר בגוף האדם עלולה להסתיים בנזק ממשי, שיש לעשות ככל שניתן כדי למנוע אותו. באתר זה נציג את תכונותיה העיקריות של אלומת הלייזר, מנגנוני אינטראקציה של אלומת הלייזר עם רקמה ביולוגית, ואת מערך הבטיחות שנבנה במכון ויצמן כדי לתת כלים בידי משתמשי הלייזר להתגונן באופן יעיל מפני הסיכונים הפוטנציאליים שבחשיפה לאלומת הלייזר.