נוהל שקילת אבקות

שקילה של אבקות עלולה לגרום לעובד להיחשף אליהן, וזאת עקב נטייתן של אבקות רבות לצבור מטען חשמלי סטטי, הגורם לפיזורן באוויר ולהיצמדותן למשטחים שונים באזור השקילה.
בד"כ, מיועדת השקילה לצורך הכנת תמיסה בריכוז מסויים על פי הנדרש לתהליך.
העמדת מאזניים בתוך מנדף אינה מומלצת, עקב זרימת האוויר במנדף, הגורמת לעוות של תוצאות השקילה.
ככלל, יש להעדיף רכישה של תמיסות מוכנות מראש, כגון תמיסות של אקרילאמיד, פרהפורמאלדהיד (PFA), סודיום דודציל סולפט (SDS). במידה שאין ספק מסחרי של תמיסות מוכנות, יש לפעול על פי הנהלים הבאים:

  1. מקם את המאזניים בקרבת המנדף (עדיף מנדף ביולוגי), אך לא בתוכו.
  2. להכנת התמיסה השתמש בכלי קיבול בעל פקק אטום.
  3. אפס את המאזניים כאשר כלי הקיבול הריק כולל הפקק מונח עליהן.
  4. העבר כמות מסוימת של אבקה מאריזתה המקורית אל כלי הקיבול בתוך המנדף, סגור את הפקק.
  5. נקה את הכלי ואת סביבת העבודה מכל אבקה שהתפזרה, והחלף כפפות.
  6. עתה, שקול את האבקה בכלי הסגור מחוץ למנדף. לפי המשקל, חשב את כמות הממס הדרושה לצורך קבלת הריכוז הרצוי.
  7. אם הממס נדיף, יש להוסיפו במנדף כימי. אם הממס אינו נדיף, יש להוסיפו במנדף ביולוגי.
  8. במידה שהאריזה המקורית מכילה כמות מועטה של מוצק, ניתן להוסיף לתוכה ישירות את הממס, תוך הסתמכות על המשקל המצוין על גבי האריזה.