EnglishRegulations

3. שרותי רפואה

3.1 אחריות המכון ועובדיו

מכון ויצמן מספק שירותי פיקוח רפואי באמצעות מרפאות רפואה תעסוקתית:

שירותי חירום מחוץ לקמפוס
במקרי חרום, יש לפנות נפגעים לבית חולים הקרוב - בי"ח קפלן.
את שירותי האמבולנס מספק מגן דוד אדום.

נטלי (התקפי לב ורפואה דחופה):6800
   מטלפון סלולרי:03-695-7230
   קוד לקוח:62421
מגן דוד אדום:08-101
בית חולים קפלן - מיון:08-944-1267
מכבי אש:08-102
משטרה:08-100
המרכז הארצי לרעלים: *04-854-1900
מרכז מידע איכות הסביבה:08-925-3321
מרכז מידע חומ"ס פיקוד העורף:08-978-3238
לא ימסור מידע למי שאינו איש סגל רפואי.

שירותי בריאות כללית (וקופ"ח מאוחדת)
מרפאה תעסוקתית
רח' יונתן 9 כפר גבירול, רחובות
טלפון: 08-9481212 פקס: 08-9481210

מכבי שירותי בריאות - מרפאה תעסוקתית - מחוז שפלה
רח' גאולים 43, נאות שושנים , חולון. טלפון: 03-6530015 פקס: 03-6521031

קופ"ח לאומית - מרפאה תעסוקתית

3.2 בדיקות רפואיות לסגל

מכון ויצמן מפקח על בריאות הסגל, הסטודנטים וכל שאר אנשי הקמפוס החשופים לחומרים ולמצבים מסוכנים, בהתאם לחוק ולמדיניות המכון. כל עובד חדש חייב לעבור בדיקה רפואית, ואנשים שעבודתם כרוכה בחומרים או בנהלים מסוכנים חייבים לעבור בדיקות רפואיות מיוחדות אם קיים חשש משמעותי של חשיפת- יתר לסיכון, ואם קיימת בעיה רפואית הנובעת מן העבודה. קביעת האנשים שיעברו בדיקות רפואיות נעשית ע"י הממונה על הבטיחות, בהסכמת הרופא התעסוקתי. כל מי שחושד בהשפעה שלילית על בריאותו, עקב חומר או נוהל הכרוכים בעבודתו, זכאי לפנות לרופא תעסוקתי, שיחליט אם יש צורך בבדיקות נוספות. סירוב לגשת לבדיקות רפואיות הוא עבירת משמעת ברת עונשין.

יחידת הבטיחות מנהלת רשומות רפואיות ומפקחת על תוכנית ההשגחה הרפואית. הנבדקים יוזמנו לבדיקות ע"י מחלקת כוח אדם או הממונה על הבטיחות, האחראים לתיאום עם גורמי הרפואה שיערכו את הבדיקות. נכללים בזאת צעדים הננקטים למעקב אחר חשיפה, ייעוץ או בדיקה רפואית, ובדיקות או חוות דעת בכתב. רופא התעסוקה רושם את תוצאות הבדיקות בתיקו הרפואי של העובד, ומטפל במקרים המחייבים בדיקה נוספת, טיפול רפואי או שינוי בתנאי העבודה. העובד רשאי לראות את הרשומות האישיות שלו ולקבל העתק שלהן.

3.3 עזרה ראשונה - ציוד ושירותים

ערכת עזרה ראשונה נמצאת בארון הבטיחות שבכניסה לכל בניין. בסמוך מצויה אלונקה לשימוש חירום. ערכות עזרה ראשונה מצויות בכל מחלקה.

3.4 תרחישים רפואיים - מה לעשות (ראו פרק 1: תגובת חרום)

במקרים המתוארים להלן יש לקבל החלטה, בהתאם לחומרת האירוע, אם לבקש סיוע רפואי ממרפאה קרובה, משירות האמבולנס של מד"א או מבי"ח קפלן. לנפגע חייב להתלוות אחד מעמיתיו או מעובדי המכון האחרים. יש לדווח לראש המחלקה על האירוע ועל ההחלטה הטיפולית, והוא יודיע למשפחת הנפגע וליחידת הבטיחות.

3.4.1 כוויות חום

כוויות קשות או נרחבות מאד עלולות לגרום להלם חריף, ולכן יש להושיט עזרה רפואית מתאימה מיד. בקשו עזרה רפואית.

עזרה ראשונה: כוויות אש או חום יש לקרר מיד במים קרים זורמים או ספוגים בבגד או במטלית. יש להעביר את הנפגע לבית חולים לקבלת טיפול.

3.4.2 כוויות כימיות

שיטפו מיד מעל העור כל חומר חומצי או אלקלי צורב, בכמויות גדולות של מים (מקלחת ושטיפת עיניים), במשך 10 דקות לפחות. בקשו עזרה רפואית וקחו את הנפגע לחדר המיון של בית החולים קפלן.

במקרה של פגיעה בעיניים, סלקו כימיקלים שחדרו לעיניים בשטיפת עיניים רצופה. במקרים חמורים, השטיפה תימשך בעת ההמתנה להסעה לבית החולים, ובמהלך הנסיעה.

3.4.3 חתכים ושריטות

חיבשו את הפצע ובקשו עזרה רפואית.

3.4.4 שברים ונקעים

בקשו עזרה רפואית.

3.4.5 רעלים

עזרה ראשונה נכונה ומהירה תוכל להציל חיים במקרים רבים. ראש הצוות המטפל ברעלים גזיים, נוזלים או מוצקים, חייב לוודא כי:

3.4.6 הרעלה - הכרה / חוסר הכרה

הנפגע בהכרה:
  1. זיכרו! רעל מחייב טיפול רפואי דחוף. הוציאו את הנפגע לאוויר הפתוח. הזעיקו עזרה רפואית והסדירו הסעה לבית החולים, בליווי ראש הקבוצה או אחד מעובדי הקבוצה. אסור שיהיה עיכוב בביצוע הפעולות הדרושות!
  2. ב. יש לספק לרופא מידע רב ככל האפשר על סוג הרעל , המינון , דרך החדירה, מצבו הבריאותי של הנפגע, וכל מידע זמין הנוגע לרעל (כגון נתוני MSDS, תרופת-נגד ומיכל מסומן המכיל את הרעל). מידע על רעלים יינתן (לסגל הרפואי בלבד)
    במרכז לרעלים שבבי"ח רמב"ם, חיפה, טל' 04-8529205.

הנפגע מחוסר הכרה:

בקשו עזרה רפואית מידית, ותוך כדי כך בצעו את הפעולות באות:

  1. הוציאו את הנפגע לאוויר הפתוח.
  2. השכיבו את הנפגע על גבו, בפה פתוח ובראש נוטה הצידה, כדי להקל על הקאה ולמנוע חדירת קיא לקנה ולריאות.
  3. כסו את הנפגע בשמיכה.
  4. מומלצת הנשמה מלאכותית ע"י אדם מוסמך אם הנפגע חדל לנשום, או אם הנשימה חלשה, אטית, או לא-סדירה מכל בחינה אחרת.
  5. ההנשמה המלאכותית תימשך עד לתחילת הטיפול ע"י גורם רפואי מוסמך.
  6. אין לתת לנפגע לשתות, ואין להחדיר דבר לתוך פיו.

3.4.7 עקת חום

עקת חום heat stress עלולה לחולל שינויים גופניים או נפשיים. אנשים שאינם רגילים לאקלים הישראלי ואינם יודעים כמה קל להתייבש בו, חשופים לסכנה זו במיוחד. אם אתם או חבריכם לעבודה מגלים סימנים של עקת חום, פנו למקום קריר, נוחו ושתו בלגימות קטנות מים או משקה לא-אלכוהולי אחר. עמיתיכם ידאגו לכם לעזרה רפואית או יעזרו לכם לקבלה.