מטוטלות

 

בעקבות גלילאו - חקירת מטוטלת מתמטית

גלילאו טען שמטוטלת מתמטית מתנודדת בתנודה בעלת זמן מחזור קבוע, שזמן מחזור התנודה אינו תלוי בזוית התנודה ובמסת הגוף המתנודד ותלוי מאד באורך המטוטלת. האם צדק גלילאו בכל טענותיו ? הצעה לדף עבודה.

 

 מטוטלת בואקום

מטוטלת מתנודדת באויר בתנודה הולכת ודועכת. האם ניתן ללמוד מכך משהו על תנודת מטוטלת בואקום ?

 

משרעת ומחזור תנודה - ניסוי ממוחשב

בעזרת מערכת MBL הכוללת שער אופטי, אפשר למדוד בדיוק של 0.0001 של שניה את זמן המחזור של מטוטלת מתנודדת. כך ניתן לעקוב אחר שינויים זעירים בזמן המחזור של מטוטלת המתנודדת במשרעת קטנה והולכת.

 

תלות זמן המחזור באורך המטוטלת

תוצאות ניסוי שנערך על-ידי תלמידי קבוצת פיזיקה אתגר בית ספר דרור בירושלים.