קבוצת המחקר של פרופ' ענת ירדן

קבוצת המחקר של פרופ' ירדן ענת פועלת מתוך הנחה שמאחר ומדעי החיים הוא תחום המחקר הדינמי ביותר במדעי הטבע, הפער בין הידע הביולוגי והידע הנלמד בבתי הספר גדל עם הזמן. מטרת הקבוצה לפתח אמצעים לגשר בין הדינמיות של תחום הדעת הביולוגי והוראת הביולוגיה בתיכון.

לשם כך אנו עוסקים בפיתוח, הפעלה והטמעה חומרי למידה חדשניים בביולוגיה לתלמידי חטיבת הביניים והחטיבה העליונה, ובמחקר הבוחן את האפקטיביות של חומרי הלמידה הללו והמאפיין את דרכי הלמידה והקשיים של הלומדים ביולוגיה.

המוטיב המוביל את כל פעילויות הקבוצה בתחום הוא אימוץ של שיטות בהם משתמשים חוקרים בביולוגיה לתהליכים בהם תלמידים רוכשים ידע בביולוגיה.

קבוצת המחקר של ד"ר מיכל השכל-איטח

קבוצת המחקר של ד"ר מיכל השכל-איטח חוקרת למידה והוראה של מנגנונים ביולוגיים. בעוד שבמשך מאות שנים מדענים משתמשים במנגנונים בכדי להסביר תופעות בעולם הטבע, בבתי הספר לא מושם דגש על האספקט הזה בלמידת מדע. כאשר מתעלמים מתפקידם החשוב של מנגנונים כמסבירי תופעות, מנגנונים אלו הופכים לאוסף של תיאורי עובדות הניתנות לשינון. לא זו בלבד שדבר זה אינו מייצג את מהות המדע אלא שהוא עלול לפגוע ביכולת להשתמש במנגנונים שנלמדו כמשאב לקבלת החלטות בחיי היומיום.

כיצד עלינו לשנות זאת? הבנה מעמיקה של הדרך בה תלמידים לומדים ומשתמשים במנגנונים ביולוגיים דרושה על מנת לענות על שאלה זו. על ידי פיתוח תוכניות חינוכיות המרוכזות סביב תופעות ביולוגיות ובחינת תהליכי למידה אנו חוקרים את התפתחות החשיבה המנגנונית. מטרתנו היא לאפיין משאבי ידע אשר תומכים בהתפתחות חשיבה מנגנונית ואת תרומתה של חשיבה זו לאוריינות מדעית.