המחלקה להוראת המדעים פעילה בתחום המתמטיקה משנת 1967. מאז מתמקדת עבודה בתחום בקידום לימודי המתמטיקה דרך פיתוח והפעלה של תכניות לימודים, פיתוח מקצועי של מורים, מחקר והערכה. בעבודתנו אנו שמים דגש על מחקר ופיתוח של דרכים בהן ניתן ליצור סביבה ללימוד משמעותי של הנושאים המתמטיים בתכנית הלימודים.
חומרי הלמידה, ההוראה וההנחיה כוללים ספרים, חוברות, אוגדנים, מדריכים למורה, תיקים למנחה, משחקים ולומדות מחשב. חומרים אלה מספקים לתלמיד, למורה ולמנחה כלים מתאימים, הכוונה ותמיכה הנחוצים להשגת היעדים המוצבים בפניהם, ומאפשרים ביטוי רחב ליכולות ולכישורים ייחודיים שלהם. המחקר שאנו עורכים תורם הן לפיתוח תכניות הלימודים והן לקידום המחקר הבינלאומי בתחום החינוך המתמטי.

תכנית רוטשילד ויצמן – לימודים לקראת תואר שני

 

מאפייני עבודת הקבוצה

  • מחקר של למידת מתמטיקה
  • פיתוח תכניות לימוד מלאות (לתלמיד ולמורה)
  • השתלמויות ותמיכה במורים
  • מחקר ופיתוח של הוראת המתמטיקה
  • מחקר ופיתוח דרכי הערכה מתאימות
  • פיתוח תוך ניסוי בשטח
  • קישור של תאוריה, מחקר ומעשה
  • עבודת צוות של מומחים שונים (חוקרים בחינוך מתמטי, מורים בב"ס, מתמטיקאים)