דף הבית

ההרשמה לאולפנות תתחיל ב-1 במאי, 2018.

תוך שאיפה לעודד ולטפח את לימוד המדעים ואת המחקר המדעי בישראל ולעודד מצוינות, מקיימת קרן עמוס דה-שליט, לקראת סוף הקיץ, אולפנות במדעי הטבע, המתמטיקה ומדעי המחשב ובמדעי הרפואה לסטודנטים מצטיינים. משתתפי האולפנות יתארחו במכון ויצמן למדע על חשבון הקרן בתנאי פנימייה (לא חובה).
משתתפי האולפנה יזכו במילגת השתתפות בסך 600 ₪.

תמונות אולפנות :2014, 2013 ,2012, 2011, 2010, 2009, 2008, 2007,
מפגש בוגרי אולפנות וסדנאות עמוס דה-שליט עם אולפנאי 2009 לציון מלאת 40 שנה למותו של עמוס דה-שליט

   חפשו אותנו בפייסבוק