תכניות אחרות במכון ויצמן

  • תוכנית חוקרי ויצמן צעירים

סטודנטים מצטיינים הלומדים לקראת תואר ראשון בפיסיקה, בכימיה ובהנדסה יוכלו להגיש את מועמדותם גם לתוכנית "חוקרי ויצמן הצעירים" (התכנית אינה מיועדת לסטודנטים הלומדים לתואר במדעי החיים/במדעי הרפואה). במסגרת התוכנית יצטרף כל משתתף, במהלך השנה, לאחת מקבוצות המחקר במכון כדי להתנסות במחקר בחזית המדע בתחום לימודיו – לפרק זמן שווה ערך בהיקפו ל-4 שעות שבועיות.

משתתפי התוכנית יקבלו מענק שנתי מיוחד בסך 15,000 ₪.

למידע על התוכנית