מפגש בוגרי אולפנות וסדנאות עמוס דה-שליט עם אולפנאי 2009 לציון מלאת 40 שנה למותו של עמוס דה-שליט