דוקטוראנט במרכז סגול למדעי המוח בשיבא

התפנתה פוזיציה של דוקטוראט בתחום ביומרקרים מולקולרים לדמנציה בשיטות דימות מתקדמות.

לפרטים נא לפנות לפרופ' מיכל בארי: Michal.Beeri@sheba.health.gov.il