דרוש ביואינפורמטיקאי/ת

דרוש ביואינפורמטיקאי/ת למעבדת המחקר הגנומית במרכז המחקר בפלסנשטיין בקמפוס שניידר של אוניברסיטת תל אביב, לניתוח אקסומים RNASEQ ויישומיNGS נוספים

 

על המועמדים לפנות אל נעמי ב sizraeli@gmail.com או לד"ר דיתי בירגר ב Yehudit.birger@gmail.com