עמית מחקר במעבדה לננוטכנולוגיה סביבתית בפקולטה להנדסה

לאוניברסיטת תל אביב
נדרש חוקר בעל תואר דוקטור בתחום חומרים/כימיה/סביבה

.למשרת חוקר בתחום של פיתוח חומרים לטיהור מים, רעילות ננוחומרים בסביבה, ותהליכי חמצון מתקדם

קורות חיים

ineszucker@tauex.tau.ac.il