היועץ המשפטי של מכון ויצמן למדע

מיכל נוה
Adv. Michal Naveh
היועץ המשפטי של מכון ויצמן למדע

מיכל נוה

משרד +972-8-934-3949
פקס +972-8-934-3106

מנהלת לשכת היועצת המשפטית
מיטל לוי

משרד +972-8-934-3949
פקס +972-8-934-3106

המבקר הפנימי ונציב תלונות

דורון יונאי
Doron Yonai
המבקר הפנימי ונציב תלונות

דורון יונאי

משרד +972-8-934-4056
פקס +972-8-9344152

מנהלת לשכת המבקר הפנימי ונציב תלונות ציבור