תוצאות חיפוש לאירועים

 • Date:17ראשוןמרץ 202421חמישימרץ 2024

  M2C2 - Marine Microbial Chemical Communication

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Assaf Vardi
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:25שנימרץ 2024

  Mind… The Science

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Talia Suissa
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:14ראשוןאפריל 2024

  SHEBA- WIS conference

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  בניין ארתור ורושל בלפר למחקר ביורפואי
  Botnar Auditorium
  יושב ראש
  Eran Hornstein
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:26ראשוןמאי 202428שלישימאי 2024

  Neural Basis of Natural Behaviors

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  The David Lopatie Conference Centre
  יושב ראש
  Nachum Ulanovsky
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:30חמישימאי 2024

  Annual Conference of the The Israeli Fermentation Society (2024)

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Ghil Jona
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:16ראשוןיוני 202420חמישייוני 2024

  Polymer Networks and Gels (PNG)

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Nir Kampf
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:17ראשוןנובמבר 2024

  Andi

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Auditorium
  יושב ראש
  Avraham Yaron
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:18שנינובמבר 202420רביעינובמבר 2024

  A Doherty Institute-WIS joint conference on Infection and Immunity

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Ronen Alon
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:04רביעידצמבר 2024

  Milestones in Chemistry, Milestones in Life: A Symposium in Honour of Prof. Gershom (Jan M. L.) Martin

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Mark Iron
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:09שנידצמבר 202411רביעידצמבר 2024

  New frontiers in spatial biology

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Auditorium
  יושב ראש
  Leeat Yankielowicz-Keren
  צרו קשר
  כנסים