תוצאות חיפוש לאירועים

 • Date:21שנייוני 202124חמישייוני 2021

  EMBO Meeting on Cell Size and Growth Regulation

  More information
  שעה
  16:00 - 20:15
  מיקום
  Zoom Meeting
  יושב ראש
  Michael Fainzilber
  מארגן
  מכון לכנסים על-שם דימיטריס קוראפס
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:05שנייולי 202108חמישייולי 2021

  ICFO-WEIZMANN SCHOOLS ON THE FRONTIERS OF LIGHT: New Approaches to Atom-Light Interactions

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  בניין לפיסיקה על-שם נלה וליאון בנוזיו
  יושב ראש
  Ephraim Shahmoon
  מארגן
  תחום כנסים בלשכת סגן נשיא , הפקולטה לפיסיקה
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:12ראשוןספטמבר 2021

  Mediterranean cyclones in weather and climate

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Shira Raveh-Rubin
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:14ראשוןנובמבר 202118חמישינובמבר 2021

  MPGD 2021

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  יושב ראש
  Shikma Bressler
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:08רביעידצמבר 202109חמישידצמבר 2021

  ISM Virology meeting

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Noam Stern-Ginossar
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:03שניינואר 2022

  Design and Biology of Protein Assembly

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Emmanuel Levy
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:16ראשוןינואר 202220חמישיינואר 2022

  The 20S Proteasome Degradation Pathway

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Michal Sharon
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:23ראשוןינואר 202227חמישיינואר 2022

  Extracellular vesicles: friends and foes II

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Neta Regev-Rudzki
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:21שניפברואר 202223רביעיפברואר 2022

  From personalized human genomes to immune system variation- the 27th Pasteur-Weizmann Symposium

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Ido Amit
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:06ראשוןמרץ 202210חמישימרץ 2022

  Noncoding RNA in Embryonic Development and Cell Differentiation

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Igor Ulitsky
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:28שנימרץ 202230רביעימרץ 2022

  From Basic Cancer Research to Innovative Therapies

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  אודיטוריום מיכאל סלע
  יושב ראש
  Moshe Oren
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:03ראשוןאפריל 202206רביעיאפריל 2022

  Sexual dimorphism of neuronal circuits and behavior

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Meital Oren-Suissa
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:10ראשוןאפריל 202214חמישיאפריל 2022

  Induced topological states and phases in quantum matter

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Haim Beidenkopf
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:10ראשוןאפריל 202211שניאפריל 2022

  Big Data in Healthcare

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  יושב ראש
  Eran Segal
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:08ראשוןמאי 202211רביעימאי 2022

  2020 Dan Andreae Conference on "Mechanisms of experience-dependent plasticity: connecting genes, cells and circuits in the visual system."

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Ivo Spiegel
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:16שנימאי 202217שלישימאי 2022

  Brain plasticity: Regulation and Modulation

  More information
  שעה
  08:00 - 18:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Ilan Lampl
  מארגן
  המחלקה לנוירוביולוגיה
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:22ראשוןמאי 202226חמישימאי 2022

  18th International p53 Workshop

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  אודיטוריום מיכאל סלע
  יושב ראש
  Varda Rotter
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:12ראשוןיוני 202216חמישייוני 2022

  Intrinsic Mechanisms of Size and Growth Regulation in Neurons

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Michael Fainzilber
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:11ראשוןספטמבר 202214רביעיספטמבר 2022

  Cancer ImmunoMetabolism 2021

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Ayelet Erez
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים