תוצאות חיפוש לאירועים

 • Date:29רביעימרץ 202330חמישימרץ 2023

  Brain plasticity Regulation and Modulation. Neurobiology symposium in honor of Prof. Menahem Segal

  More information
  שעה
  15:00 - 17:15
  מיקום
  The David Lopatie Conference Centre
  יושב ראש
  Department of Brain Sciences
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:19רביעיאפריל 202320חמישיאפריל 2023

  Neurotechnology 2023: Precision Approaches for Studying and Treating the Brain

  More information
  שעה
  08:00 - 20:30
  מיקום
  The David Lopatie Conference Centre
  יושב ראש
  Takashi Kawashima
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:01שנימאי 202304חמישימאי 2023

  From individual to group decision making experiments and theory

  More information
  שעה
  10:00 - 20:00
  מיקום
  The David Lopatie Conference Centre
  יושב ראש
  Nir Gov
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:09שלישימאי 202310רביעימאי 2023

  Mechanobiology: Bridging biology and the physical sciences

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  יושב ראש
  Samuel Safran
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:07רביעייוני 202308חמישייוני 2023

  Michael Sela Memorial Symposium

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Lecture Hall
  יושב ראש
  Ronen Alon
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:23ראשוןיולי 202328שישייולי 2023

  QSCP 2023: 26th International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics, and Biology

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Gershom (Jan) Martin
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:30ראשוןיולי 202303חמישיאוגוסט 2023

  9th Prrague-Weizmann Summer School in Drug Discovery

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Lecture Hall
  יושב ראש
  Haim Michael Barr
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:18ראשוןפברואר 202423שישיפברואר 2024

  INSTR2024 The International Conference on Instrumentation for Colliding Beam Physics

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Auditorium
  יושב ראש
  Shikma Bressler
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:14ראשוןאפריל 202418חמישיאפריל 2024

  Neural Basis of Natural Behaviors

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  The David Lopatie Conference Centre
  יושב ראש
  Nachum Ulanovsky
  כנסים
 • Date:16ראשוןיוני 202420חמישייוני 2024

  Polymer Networks and Gels (PNG)

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Nir Kampf
  צרו קשר
  כנסים