תוצאות חיפוש לאירועים

 • Date:06שניפברואר 2023

  Meeting of the Israel Plant Science Society

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  אודיטוריום מיכאל סלע
  יושב ראש
  Tamir Klein
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:13שניפברואר 202315רביעיפברואר 2023

  New approaches to early embryogenesis & epigenetics

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Yonatan Stelzer
  מארגן
  מרכז עש אהרון קציר , מכון הלן ומרטין קימל לחקר תאי הגזע
  דף בית
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:26ראשוןפברואר 202328שלישיפברואר 2023

  TBA

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Anat Yarden
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:09שלישימאי 202310רביעימאי 2023

  Mechanobiology: Bridging biology and the physical sciences

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  יושב ראש
  Samuel Safran
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:07רביעייוני 202308חמישייוני 2023

  Michael Sela Memorial Symposium

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Lecture Hall
  יושב ראש
  Ronen Alon
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:23ראשוןיולי 202328שישייולי 2023

  QSCP 2023: 26th International Workshop on Quantum Systems in Chemistry, Physics, and Biology

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Kimmel Auditorium
  יושב ראש
  Gershom (Jan) Martin
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:30ראשוןיולי 202303חמישיאוגוסט 2023

  9th Prrague-Weizmann Summer School in Drug Discovery

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Lecture Hall
  יושב ראש
  Haim Michael Barr
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:14ראשוןאפריל 202418חמישיאפריל 2024

  Neural Basis of Natural Behaviors

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  The David Lopatie Conference Centre
  יושב ראש
  Nachum Ulanovsky
  כנסים
 • Date:16ראשוןיוני 202420חמישייוני 2024

  Polymer Networks and Gels (PNG)

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Nir Kampf
  צרו קשר
  כנסים