תוצאות חיפוש לאירועים

 • Date:08רביעימאי 2024

  Systems Aging - A Sagol Center for Longevity Meeting

  More information
  שעה
  09:00 - 15:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Uri Alon
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:13חמישייוני 2024

  Annual Conference of the The Israeli Fermentation Society (2024)

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Ghil Jona
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:16ראשוןיוני 202420חמישייוני 2024

  Polymer Networks and Gels (PNG)

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Nir Kampf
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:17ראשוןנובמבר 2024

  Andi

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Auditorium
  יושב ראש
  Avraham Yaron
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:18שנינובמבר 202420רביעינובמבר 2024

  A Doherty Institute-WIS joint conference on Infection and Immunity

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Ronen Alon
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:04רביעידצמבר 2024

  Milestones in Chemistry, Milestones in Life: A Symposium in Honour of Prof. Gershom (Jan M. L.) Martin

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  יושב ראש
  Mark Iron
  צרו קשר
  כנסים
 • Date:09שנידצמבר 202411רביעידצמבר 2024

  New frontiers in spatial biology

  More information
  שעה
  08:00 - 08:00
  מיקום
  מרכז כנסים על-שם דויד לופאטי
  Auditorium
  יושב ראש
  Leeat Yankielowicz-Keren
  צרו קשר
  כנסים