אנשים

Anwar Akaria
אנואר עכרייה Send mail to אנואר עכרייה המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089344309
Nicole Friesem
ניקול פריזם Homepage of ניקול פריזם | Send mail to ניקול פריזם המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089344584
Drora Kaplan
דרורה קפלן Send mail to דרורה קפלן המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089342413
Ronen Levi
רונן לוי Send mail to רונן לוי המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089343675
Ela Ulman-Mor Haim
אלה אולמן-מור חיים Send mail to אלה אולמן-מור חיים המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089342613
Daphna Yahav
דפנה יהב Send mail to דפנה יהב המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089342631