אנשים

Natalia Koudinova
ד"ר נטליה קודינובה Send mail to נטליה קודינובה המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089344300
Gabriel Lichtenstein
ד"ר גבריאל ליכטנשטיין Homepage of גבריאל ליכטנשטיין | Send mail to גבריאל ליכטנשטיין המחלקה למדעי הצמח והסביבה
Moran Oliva
ד"ר מורן אוליבה Send mail to מורן אוליבה המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089344341
Dina Preise
ד"ר דינה פרייס Send mail to דינה פרייס המחלקה למדעי הצמח והסביבה
Igal Shpunt
ד"ר יגאל שפונט Send mail to יגאל שפונט המחלקה למדעי הצמח והסביבה
Bekele Abebie Tuffa
ד"ר בקלה אבבי טופה Send mail to בקלה אבבי טופה המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089342275
Ron Vunsh
ד"ר רון וונש Send mail to רון וונש המחלקה למדעי הצמח והסביבה Office phone: 089342637