עבודה במעבדה כימית

במעבדה ייתכנו מוקדים רבים של סיכונים כימיים, שמקורם בכימיקלים שונים (חומרים קורוזיביים, דליקים, רעילים וכו') וכן בתגובות כימיות העלולות לצאת משליטה.
מדריך זה מוסיף על הוראות החוק ודרישות התקנות המקובלות בישראל. ראשי קבוצות המחקר אחראיים לקיום כל דרישות הבטיחות במעבדות אשר באחריותם. כמו כן הם אחראיים לוודא כי העבודה במעבדה נעשית בהתאם לחוק ולדרישות הנהלים במכון ויצמן, ואחראיים לפעול ליישום הנחיות הבטיחות על ידי העובדים וכל הנכנסים למעבדות שבאחריותם.
ראש קבוצת המחקר אחראי על הכנת נהלי עבודה בכתב לתהליכי עבודה מוגדרים. נהלים אלו חייבים להיות ברשות כל עובדי המעבדה. הנהלים להלן מגדירים הוראות והמלצות של יח' הבטיחות לעבודה במעבדה.