הוראות בטיחות לעבודה בחדר הידרוגנציה בבניין קימלמן חדר 559

כללי

המעבדה המחלקתית 559 בבניין קימלמן נבנתה לעבודות מדעיות מיוחדות עם גזים נפיצים - מימן ופרופילן, וגז רעיל - פחמן חד חמצני. תשתיות המעבדה נבנו באופן "מוגן התפוצצות". במקום קיימים גלאים המתריעים בצורת אזעקה על דליפות הגזים המסוכנים. בהוראות אלה מפורטים נושאים, המייחדים את אופן העבודה במעבדה עבור המשתמשים, בנוסף לנהלי הבטיחות למעבדות. יש לקרוא הוראות אלה עד סופן טרם תחילת העבודה.

בעלי תפקיד, האחראיים למעבדה:

שם טלפון בעבודה טלפון נייד טלפון נוסף
ד"ר מורן פלר 3102,3636 054-7393827 03-9095822
ד"ר אלכס חנקין 2603 0544408287 08-9470749

הנחיות בטיחות לעבודה

 1. אין לעבוד עם אש גלויה או להכניס למעבדה ציוד ובו להבה גלויה או ציוד המייצר ניצוץ.
 2. אין להכניס למעבדה אמצעים, ציוד ו/או חומרים כימיים ללא ידיעתם של אחראי המעבדה, בדגש מיוחד על גזים.
 3. יש לתכנן את הניסוי טרם ביצועו ולכתוב פרוטוקול עבודה מסודר במחברת המעבדה. יש לבדוק את תקינות הציוד טרם התחלת העבודה עם חומרים כימיים.
 4. עבודת יחיד אסורה במעבדות לפי החוק.
 5. אין לאכול, לשתות או לעשן במעבדה.
 6. יש להשתמש בציוד מגן אישי מלא למעבדה כימית - חלוק עם שרוול ארוך המכסה את הברכיים, משקפי מגן, נעליים סגורות, כפפות.
 7. לצורך מיגון אישי מיוחד - סינרי PVC, כפפות עבות לכימיקלים וכו' יש לפנות ליחידת הבטיחות.
 8. מנע נפילה של גלילי גז על ידי עיגון וקשירה לקיר. כל ברז במיכל גז שאינו בשימוש צריך להיות מוגן עם "כובע". על כל ברז של גליל גז בשימוש צריך להיות מחובר מד לחץ. לשינוע השתמש בעגלה לשינוע גלילים.
 9. אם יש צורך להשתמש בואקום גבוה - הפעל את המערכות בהתאם לנוהל.
 10. הקפד לפנות את הפסולת המסוכנת לפי נהלי המכון.

פעולות נדרשות במקרה חירום

במקרה של דליפת גזים או חשש לדליפה/ריאקציה היוצאת מכלל שליטה/חשש בנוגע לשליטה על תהליך מתקיים/זיהוי עשן/זיהוי ריח חריף ולא אופייני/עובד שאינו חש בטוב, באם נשמעה אזעקה וגם אם לאו:

 1. הודע למוקד ביטחון בטלפון 08-934-2999
 2. הודע לאחראים על המעבדה.
 3. הפסק את העבודה, כבה את כל המכשור החשמלי.
 4. סגור את כל הברזים של הגזים המסוכנים בתוך המעבדה, ומחוץ למעבדה.
 5. פנה את האזור מיד והזהר את הסובבים.
 6. אם פעולות הסגירה אינן מצליחות או נמשכות יותר ממספר שניות יש לפנות את האזור למרות זאת.

סגור את כל הברזים של הגזים המסוכנים בתוך ומחוץ למעבדהסגור את כל הברזים של הגזים המסוכנים בתוך המעבדה ומחוץ למעבדהסגור את כל הברזים של הגזים המסוכנים בתוך המעבדה ומחוץ למעבדה